Lịch ICO
Tên
Ký hiệu
Thể loại
Ngày Bắt Đầu
Kết thúc sau
Gây Quỹ
Đã hoàn thiện
Extrabit
EXB
Tài chính
01/05/2018
Extrabit
Tài chính
Kết thúc sau
Ngày mai
Gây Quỹ
130.5M
Đã hoàn thiện
91%
Ngày mai
130.5M
91%
ORS
ORST
Cơ sở hạ tầng
14/05/2018
ORS
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
Hôm nay
Gây Quỹ
14.0M
Đã hoàn thiện
47%
Hôm nay
14.0M
47%
Cool Cousin
CUZ
Giải trí
15/05/2018
Cool Cousin
Giải trí
Kết thúc sau
10 Ngày
Gây Quỹ
11.7M
Đã hoàn thiện
95%
10 Ngày
11.7M
95%
Tkeycoin DAO
 TCD
Cơ sở hạ tầng
01/05/2018
Tkeycoin DAO
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
188 Ngày
Gây Quỹ
10.5M
Đã hoàn thiện
13%
188 Ngày
10.5M
13%
Seal Network
SEAL
Cơ sở hạ tầng
13/05/2018
Seal Network
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
Ngày mai
Gây Quỹ
9.5M
Đã hoàn thiện
86%
Ngày mai
9.5M
86%
Multiversum
MTV
Cơ sở hạ tầng
01/05/2018
Multiversum
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
15 Ngày
Gây Quỹ
7.2M
Đã hoàn thiện
21%
15 Ngày
7.2M
21%
Eurocoinpay
ECT
Tài chính
01/03/2018
Eurocoinpay
Tài chính
Kết thúc sau
158 Ngày
Gây Quỹ
6.6M
Đã hoàn thiện
20%
158 Ngày
6.6M
20%
CryptalDash
CRD
Tài chính
19/04/2018
CryptalDash
Tài chính
Kết thúc sau
24 Ngày
Gây Quỹ
6.5M
Đã hoàn thiện
43%
24 Ngày
6.5M
43%
BitRewards
BIT
Thương mại điện tử
12/04/2018
BitRewards
Thương mại điện tử
Kết thúc sau
5 Ngày
Gây Quỹ
6.2M
Đã hoàn thiện
41%
5 Ngày
6.2M
41%
Sharpay
SHRP
Truyền thông
01/03/2018
Sharpay
Truyền thông
Kết thúc sau
5 Ngày
Gây Quỹ
5.7M
Đã hoàn thiện
18%
5 Ngày
5.7M
18%
Valorem Foundation
VLR
Tài chính
28/01/2018
Valorem Foundation
Tài chính
Kết thúc sau
33 Ngày
Gây Quỹ
5.5M
Đã hoàn thiện
36%
33 Ngày
5.5M
36%
Arcona
ARCONA
Giải trí
15/04/2018
Arcona
Giải trí
Kết thúc sau
50 Ngày
Gây Quỹ
5.2M
Đã hoàn thiện
21%
50 Ngày
5.2M
21%
GIFcoin
GIF
Cá độ
16/03/2018
GIFcoin
Cá độ
Kết thúc sau
17 Ngày
Gây Quỹ
3.6M
Đã hoàn thiện
20%
17 Ngày
3.6M
20%
SKYFchain
SKYFT
Cơ sở hạ tầng
01/05/2018
SKYFchain
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
15 Ngày
Gây Quỹ
2.9M
Đã hoàn thiện
10%
15 Ngày
2.9M
10%
FLUX
FLUX
Trò chơi
17/04/2018
FLUX
Trò chơi
Kết thúc sau
5 Ngày
Gây Quỹ
2.9M
Đã hoàn thiện
14%
5 Ngày
2.9M
14%
SANCOJ
SANC
Thương mại điện tử
01/05/2018
SANCOJ
Thương mại điện tử
Kết thúc sau
4 Ngày
Gây Quỹ
2.7M
Đã hoàn thiện
42%
4 Ngày
2.7M
42%
VRT World
VRT
Trò chơi
14/03/2018
VRT World
Trò chơi
Kết thúc sau
4 Ngày
Gây Quỹ
2.2M
Đã hoàn thiện
14%
4 Ngày
2.2M
14%
MDL Talent Hub
MDL
Truyền thông
24/03/2018
MDL Talent Hub
Truyền thông
Kết thúc sau
122 Ngày
Gây Quỹ
2.1M
Đã hoàn thiện
12%
122 Ngày
2.1M
12%
Ubcoin
UBC
Tài chính
02/04/2018
Ubcoin
Tài chính
Kết thúc sau
5 Ngày
Gây Quỹ
2.0M
Đã hoàn thiện
3%
5 Ngày
2.0M
3%
DECOIN
DTEP
Tài chính
23/04/2018
DECOIN
Tài chính
Kết thúc sau
66 Ngày
Gây Quỹ
1.9M
Đã hoàn thiện
3%
66 Ngày
1.9M
3%
CoinJanitor
JAN
Tài chính
01/05/2018
CoinJanitor
Tài chính
Kết thúc sau
5 Ngày
Gây Quỹ
1.8M
Đã hoàn thiện
24%
5 Ngày
1.8M
24%
Ambit Mining
AMBT
Tài chính
01/05/2018
Ambit Mining
Tài chính
Kết thúc sau
4 Ngày
Gây Quỹ
1.5M
Đã hoàn thiện
4%
4 Ngày
1.5M
4%
Rocati Limited
IRC
Bất Động Sản
10/04/2018
Rocati Limited
Bất Động Sản
Kết thúc sau
54 Ngày
Gây Quỹ
1.1M
Đã hoàn thiện
2%
54 Ngày
1.1M
2%
Swapy Network
SWAPY
Cơ sở hạ tầng
26/04/2018
Swapy Network
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
Hôm nay
Gây Quỹ
1.1M
Đã hoàn thiện
4%
Hôm nay
1.1M
4%
Vital Skin Token
VTSK
Chăm sóc Y tế
30/04/2018
Vital Skin Token
Chăm sóc Y tế
Kết thúc sau
65 Ngày
Gây Quỹ
645.8K
Đã hoàn thiện
2%
65 Ngày
645.8K
2%
ADAMANT Messenger
ADM
Truyền thông
30/01/2018
ADAMANT Messenger
Truyền thông
Kết thúc sau
35 Ngày
Gây Quỹ
532.8K
Đã hoàn thiện
7%
35 Ngày
532.8K
7%
Marginless
MRS
Cá độ
11/04/2018
Marginless
Cá độ
Kết thúc sau
5 Ngày
Gây Quỹ
484.1K
Đã hoàn thiện
4%
5 Ngày
484.1K
4%
Gamblica
GMBC
Cá độ
01/03/2018
Gamblica
Cá độ
Kết thúc sau
6 Ngày
Gây Quỹ
482.9K
Đã hoàn thiện
3%
6 Ngày
482.9K
3%
Paymon
PMNT
Cơ sở hạ tầng
30/03/2018
Paymon
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
18 Ngày
Gây Quỹ
405.4K
Đã hoàn thiện
4%
18 Ngày
405.4K
4%
Wiki Token
WIKI
Tài chính
09/04/2018
Wiki Token
Tài chính
Kết thúc sau
75 Ngày
Gây Quỹ
403.9K
Đã hoàn thiện
2%
75 Ngày
403.9K
2%
PacManCoin
PMC
Trò chơi
05/05/2018
PacManCoin
Trò chơi
Kết thúc sau
10 Ngày
Gây Quỹ
300K
Đã hoàn thiện
1%
10 Ngày
300K
1%
Xmoneta
XMN
Tài chính
13/03/2018
Xmoneta
Tài chính
Kết thúc sau
5 Ngày
Gây Quỹ
190.4K
Đã hoàn thiện
6%
5 Ngày
190.4K
6%
Cultural Places
CC
Giải trí
05/03/2018
Cultural Places
Giải trí
Kết thúc sau
9 Ngày
Gây Quỹ
159.6K
Đã hoàn thiện
1%
9 Ngày
159.6K
1%
CryptoBot
B2X
Thương mại điện tử
10/05/2018
CryptoBot
Thương mại điện tử
Kết thúc sau
45 Ngày
Gây Quỹ
128.8K
Đã hoàn thiện
2%
45 Ngày
128.8K
2%
Dynatiq
DTQ
Tài chính
25/04/2018
Dynatiq
Tài chính
Kết thúc sau
14 Ngày
Gây Quỹ
128.7K
Đã hoàn thiện
4%
14 Ngày
128.7K
4%
Netterium
NETR
Xã hội
01/04/2018
Netterium
Xã hội
Kết thúc sau
106 Ngày
Gây Quỹ
117K
Đã hoàn thiện
1%
106 Ngày
117K
1%
GDPR.CASH
GDPR
Tài chính
01/05/2018
GDPR.CASH
Tài chính
Kết thúc sau
30 Ngày
Gây Quỹ
107.3K
Đã hoàn thiện
1%
30 Ngày
107.3K
1%
Lunes
LNS
Tài chính
15/04/2018
Lunes
Tài chính
Kết thúc sau
4 Ngày
Gây Quỹ
99.7K
Đã hoàn thiện
0.2%
4 Ngày
99.7K
0.2%
DOOH ADS
4TH
Thương mại điện tử
04/05/2018
DOOH ADS
Thương mại điện tử
Kết thúc sau
268 Ngày
Gây Quỹ
71.4K
Đã hoàn thiện
10%
268 Ngày
71.4K
10%
VinCoin
VNC
Thương mại điện tử
01/05/2018
VinCoin
Thương mại điện tử
Kết thúc sau
97 Ngày
Gây Quỹ
18.8K
Đã hoàn thiện
1%
97 Ngày
18.8K
1%
PKG Token
PKG
Giải trí
28/04/2018
PKG Token
Giải trí
Kết thúc sau
5 Ngày
Gây Quỹ
18.7K
Đã hoàn thiện
0.16%
5 Ngày
18.7K
0.16%
HTFx
HTF
Tài chính
23/04/2018
HTFx
Tài chính
Kết thúc sau
39 Ngày
Gây Quỹ
9.7K
Đã hoàn thiện
3%
39 Ngày
9.7K
3%
Parsec Frontiers
PARSEC
Trò chơi
15/05/2018
Parsec Frontiers
Trò chơi
Kết thúc sau
6 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
6 Ngày
-
-
Bonum
BFT
Tài chính
12/05/2018
Bonum
Tài chính
Kết thúc sau
28 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
28 Ngày
-
-
CryptoRobotics
ROBO
Tài chính
20/05/2018
CryptoRobotics
Tài chính
Kết thúc sau
25 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
25 Ngày
-
-
SprintX
SPX
Tài chính
23/04/2018
SprintX
Tài chính
Kết thúc sau
28 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
28 Ngày
-
-
TripBit
TBT
Giải trí
01/05/2018
TripBit
Giải trí
Kết thúc sau
38 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
38 Ngày
-
-
Vaynix
VNX
Tài chính
03/04/2018
Vaynix
Tài chính
Kết thúc sau
10 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
10 Ngày
-
-
MGLTOKEN
MGLT
Tài chính
20/05/2018
MGLTOKEN
Tài chính
Kết thúc sau
53 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
53 Ngày
-
-
Sandblock
SAT
Thương mại điện tử
16/05/2018
Sandblock
Thương mại điện tử
Kết thúc sau
21 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
21 Ngày
-
-
Kora Network
KNT
Tài chính
18/05/2018
Kora Network
Tài chính
Kết thúc sau
23 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
23 Ngày
-
-
Binkd
BINK
Tài chính
15/04/2018
Binkd
Tài chính
Kết thúc sau
20 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
20 Ngày
-
-
Creator AI
CR8
Tài chính
15/05/2018
Creator AI
Tài chính
Kết thúc sau
20 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
20 Ngày
-
-
Avatara
VTR
Giải trí
21/05/2018
Avatara
Giải trí
Kết thúc sau
26 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
26 Ngày
-
-
Bitway
BTWN
Tài chính
27/04/2018
Bitway
Tài chính
Kết thúc sau
62 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
62 Ngày
-
-
SETCOIN
SET
Thương mại điện tử
01/03/2018
SETCOIN
Thương mại điện tử
Kết thúc sau
5 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
5 Ngày
-
-
DIW Token
DIW
An ninh
03/05/2018
DIW Token
An ninh
Kết thúc sau
5 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
5 Ngày
-
-
FIXY Network
FXY
Truyền thông
16/05/2018
FIXY Network
Truyền thông
Kết thúc sau
5 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
5 Ngày
-
-
MoneyToken
IMT
Tài chính
02/05/2018
MoneyToken
Tài chính
Kết thúc sau
11 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
11 Ngày
-
-
Whalesburg
WBT
Cơ sở hạ tầng
15/05/2018
Whalesburg
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
20 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
20 Ngày
-
-
TV-TWO
TTV
Truyền thông
24/05/2018
TV-TWO
Truyền thông
Kết thúc sau
59 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
59 Ngày
-
-
Talenthon
TCOIN
Tài chính
15/05/2018
Talenthon
Tài chính
Kết thúc sau
81 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
81 Ngày
-
-
IZX
 IZX
Giải trí
21/05/2018
IZX
Giải trí
Kết thúc sau
25 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
25 Ngày
-
-
EOS
EOS
Tài chính
01/07/2017
EOS
Tài chính
Kết thúc sau
7 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
7 Ngày
-
-
WHEN Token
WHEN
Truyền thông
19/03/2018
WHEN Token
Truyền thông
Kết thúc sau
116 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
116 Ngày
-
-
Verasity
VRA
Giải trí
21/05/2018
Verasity
Giải trí
Kết thúc sau
46 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
46 Ngày
-
-
Nihilum
NH
Cơ sở hạ tầng
11/05/2018
Nihilum
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
46 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
46 Ngày
-
-
Dubtokens
DBN
Truyền thông
09/04/2018
Dubtokens
Truyền thông
Kết thúc sau
15 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
15 Ngày
-
-
BIG TOKEN
BTK
Bất Động Sản
27/02/2018
BIG TOKEN
Bất Động Sản
Kết thúc sau
44 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
44 Ngày
-
-
Bronix
BRNX
Tài chính
04/04/2018
Bronix
Tài chính
Kết thúc sau
60 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
60 Ngày
-
-
DeHedge
DHT
Tài chính
01/05/2018
DeHedge
Tài chính
Kết thúc sau
5 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
5 Ngày
-
-
Dbrain
DBR
Cơ sở hạ tầng
15/04/2018
Dbrain
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
6 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
6 Ngày
-
-
Aramco Coin
ARM
Tài chính
09/05/2018
Aramco Coin
Tài chính
Kết thúc sau
12 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
12 Ngày
-
-
Crymix Project
CRX
Xã hội
20/11/2017
Crymix Project
Xã hội
Kết thúc sau
127 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
127 Ngày
-
-
ThaneCoin
TPI
Bất Động Sản
16/05/2018
ThaneCoin
Bất Động Sản
Kết thúc sau
57 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
57 Ngày
-
-
HIO COIN
HIO
Tài chính
20/05/2018
HIO COIN
Tài chính
Kết thúc sau
86 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
86 Ngày
-
-
DateCoin
DTC
Truyền thông
30/03/2018
DateCoin
Truyền thông
Kết thúc sau
4 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
4 Ngày
-
-
DeskBell Chain
DBT
Giải trí
21/05/2018
DeskBell Chain
Giải trí
Kết thúc sau
16 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
16 Ngày
-
-
Activity Token
ATV
Tài chính
14/05/2018
Activity Token
Tài chính
Kết thúc sau
50 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
50 Ngày
-
-
Neonexchange
NEX
Tài chính
01/05/2018
Neonexchange
Tài chính
Kết thúc sau
5 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
5 Ngày
-
-
Tradingene
TNG
Cơ sở hạ tầng
16/05/2018
Tradingene
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
27 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
27 Ngày
-
-
EsperanToken
ESRT
Tài chính
29/01/2018
EsperanToken
Tài chính
Kết thúc sau
187 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
187 Ngày
-
-
Sense
SENSE
Tài chính
17/04/2018
Sense
Tài chính
Kết thúc sau
60 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
60 Ngày
-
-
Global Risk Exchange
RISK
Cơ sở hạ tầng
18/05/2018
Global Risk Exchange
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
23 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
23 Ngày
-
-
PentaCore
PENT
Tài chính
28/04/2018
PentaCore
Tài chính
Kết thúc sau
Hôm nay
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
Hôm nay
-
-
Deedcoin
DEED
Bất Động Sản
30/04/2018
Deedcoin
Bất Động Sản
Kết thúc sau
219 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
219 Ngày
-
-
Otppay
OTP
Tài chính
04/04/2018
Otppay
Tài chính
Kết thúc sau
7 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
7 Ngày
-
-
EpigenCare
EPIC
Chăm sóc Y tế
16/04/2018
EpigenCare
Chăm sóc Y tế
Kết thúc sau
21 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
21 Ngày
-
-
Blue Whale
BWX
Tài chính
24/05/2018
Blue Whale
Tài chính
Kết thúc sau
29 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
29 Ngày
-
-
Bitxoxo
XOXO
Tài chính
05/05/2018
Bitxoxo
Tài chính
Kết thúc sau
5 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
5 Ngày
-
-
UbiatarPlay
UAC
Truyền thông
09/05/2018
UbiatarPlay
Truyền thông
Kết thúc sau
13 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
13 Ngày
-
-
Amicorum Live
AMI
Giải trí
01/05/2018
Amicorum Live
Giải trí
Kết thúc sau
35 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
35 Ngày
-
-
NOBAR
NBR
Tài chính
20/04/2018
NOBAR
Tài chính
Kết thúc sau
35 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
35 Ngày
-
-
Omnitude
ECOM
Truyền thông
28/03/2018
Omnitude
Truyền thông
Kết thúc sau
5 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
5 Ngày
-
-
AXenS
AXS
Tài chính
16/05/2018
AXenS
Tài chính
Kết thúc sau
66 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
66 Ngày
-
-
CRYPTOFLIX
FLIX
Giải trí
15/05/2018
CRYPTOFLIX
Giải trí
Kết thúc sau
20 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
20 Ngày
-
-
Value Ticket Coin
VTT
Cá độ
15/05/2018
Value Ticket Coin
Cá độ
Kết thúc sau
49 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
49 Ngày
-
-
Saturn Network
SATURN
Tài chính
01/05/2018
Saturn Network
Tài chính
Kết thúc sau
66 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
66 Ngày
-
-
LiveContracts
LTO
Tài chính
01/05/2018
LiveContracts
Tài chính
Kết thúc sau
6 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
6 Ngày
-
-
Bidium
BIDM
Tài chính
25/05/2018
Bidium
Tài chính
Kết thúc sau
20 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
20 Ngày
-
-
Union
UNI
Tài chính
01/05/2018
Union
Tài chính
Kết thúc sau
66 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
66 Ngày
-
-
Alt.Estate
ALT
Bất Động Sản
22/05/2018
Alt.Estate
Bất Động Sản
Kết thúc sau
26 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
26 Ngày
-
-
SafeCrypt
SFC
Tài chính
02/05/2018
SafeCrypt
Tài chính
Kết thúc sau
12 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
12 Ngày
-
-
Acorn Collective
OAK
Tài chính
26/05/2018
Acorn Collective
Tài chính
Kết thúc sau
29 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
29 Ngày
-
-
DocTailor
DOCT
Xã hội
31/03/2018
DocTailor
Xã hội
Kết thúc sau
5 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
5 Ngày
-
-
Worldopoly
WPT
Trò chơi
25/05/2018
Worldopoly
Trò chơi
Kết thúc sau
26 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
26 Ngày
-
-
Bond Film Platform
BFP
Giải trí
25/05/2018
Bond Film Platform
Giải trí
Kết thúc sau
30 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
30 Ngày
-
-
EiraCube
BRETT
Bất Động Sản
01/05/2018
EiraCube
Bất Động Sản
Kết thúc sau
4 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
4 Ngày
-
-
Tripago
TPG
Giải trí
18/05/2018
Tripago
Giải trí
Kết thúc sau
23 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
23 Ngày
-
-
Nomopoly
NOMO
Tài chính
13/05/2018
Nomopoly
Tài chính
Kết thúc sau
18 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
18 Ngày
-
-
Multiven
MTC
Cơ sở hạ tầng
08/03/2018
Multiven
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
136 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
136 Ngày
-
-
BitProperty
BPS
Bất Động Sản
16/04/2018
BitProperty
Bất Động Sản
Kết thúc sau
5 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
5 Ngày
-
-
Gastery
WTR
Cơ sở hạ tầng
01/05/2018
Gastery
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
67 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
67 Ngày
-
-
L-PESA
LPK
Tài chính
10/04/2018
L-PESA
Tài chính
Kết thúc sau
15 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
15 Ngày
-
-
CryptoHunters
CHT
Tài chính
14/05/2018
CryptoHunters
Tài chính
Kết thúc sau
29 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
29 Ngày
-
-
Quake
QUAK
Tài chính
16/05/2018
Quake
Tài chính
Kết thúc sau
50 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
50 Ngày
-
-
Further Network
ATON
Giải trí
02/05/2018
Further Network
Giải trí
Kết thúc sau
11 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
11 Ngày
-
-
MiraLab
MIRA
Tài chính
21/05/2018
MiraLab
Tài chính
Kết thúc sau
56 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
56 Ngày
-
-
Cryptics
CRP
Tài chính
22/05/2018
Cryptics
Tài chính
Kết thúc sau
26 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
26 Ngày
-
-
Blockchain Trading fund
BTF
Cơ sở hạ tầng
01/05/2018
Blockchain Trading fund
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
35 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
35 Ngày
-
-
Wixlar
WIX
Tài chính
15/04/2018
Wixlar
Tài chính
Kết thúc sau
35 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
35 Ngày
-
-
MulTra News App
MTT
Truyền thông
19/02/2018
MulTra News App
Truyền thông
Kết thúc sau
44 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
44 Ngày
-
-
MoBee
MBE
Truyền thông
16/05/2018
MoBee
Truyền thông
Kết thúc sau
25 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
25 Ngày
-
-
LNCH
LNCH
Cơ sở hạ tầng
06/05/2018
LNCH
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
314 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
314 Ngày
-
-
DICE Money
CET
Tài chính
11/05/2018
DICE Money
Tài chính
Kết thúc sau
27 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
27 Ngày
-
-
Oris.Space
ORGN
Xã hội
19/04/2018
Oris.Space
Xã hội
Kết thúc sau
42 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
42 Ngày
-
-
GIF by SOCIFI
GIF
Cơ sở hạ tầng
15/05/2018
GIF by SOCIFI
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
20 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
20 Ngày
-
-
Apex Token Fund
APEX
Tài chính
01/05/2018
Apex Token Fund
Tài chính
Kết thúc sau
5 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
5 Ngày
-
-
BGX
BGX
Tài chính
22/05/2018
BGX
Tài chính
Kết thúc sau
24 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
24 Ngày
-
-
Welltrado
WTL
Tài chính
30/04/2018
Welltrado
Tài chính
Kết thúc sau
30 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
30 Ngày
-
-
VEZET
VZT
Cơ sở hạ tầng
19/05/2018
VEZET
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
46 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
46 Ngày
-
-
WeGold
WGD
Giải trí
15/05/2018
WeGold
Giải trí
Kết thúc sau
35 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
35 Ngày
-
-
TravelerToken
TLT
Giải trí
21/05/2018
TravelerToken
Giải trí
Kết thúc sau
26 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
26 Ngày
-
-
Cryptoloans
LCN
Tài chính
27/03/2018
Cryptoloans
Tài chính
Kết thúc sau
32 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
32 Ngày
-
-
Fiancia
FIN
Tài chính
15/04/2018
Fiancia
Tài chính
Kết thúc sau
20 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
20 Ngày
-
-
PROOF OF TOSS
TOSS 
Cá độ
12/04/2018
PROOF OF TOSS
Cá độ
Kết thúc sau
17 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
17 Ngày
-
-
Unic Advertising Network
UNIC
Tài chính
22/03/2018
Unic Advertising Network
Tài chính
Kết thúc sau
32 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
32 Ngày
-
-
Productivist
PROD
Cơ sở hạ tầng
16/05/2018
Productivist
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
66 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
66 Ngày
-
-
Ceyron
CEY
Tài chính
01/05/2018
Ceyron
Tài chính
Kết thúc sau
35 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
35 Ngày
-
-
Inpactor
CSRm
Xã hội
19/05/2018
Inpactor
Xã hội
Kết thúc sau
122 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
122 Ngày
-
-
ICONIC
NIC
Tài chính
01/05/2018
ICONIC
Tài chính
Kết thúc sau
5 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
5 Ngày
-
-
LocalCoinSwap
LCS
Thương mại điện tử
15/04/2018
LocalCoinSwap
Thương mại điện tử
Kết thúc sau
20 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
20 Ngày
-
-
VectorZilla
VZT
Tài chính
01/04/2018
VectorZilla
Tài chính
Kết thúc sau
5 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
5 Ngày
-
-