Lịch ICO
Tên
Ký hiệu
Thể loại
Ngày Bắt Đầu
Kết thúc sau
Quỹ Đã Gây
Đã hoàn thiện
ZelaaCoin
ZLC
Tài chính
18/02/2018
ZelaaCoin
Tài chính
Kết thúc sau
Ngày mai
Quỹ Đã Gây
87.8M
Đã hoàn thiện
88%
Ngày mai
87.8M
88%
Echarge
ECHG
Cơ sở hạ tầng
15/04/2018
Echarge
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
14 Ngày
Quỹ Đã Gây
34.6M
Đã hoàn thiện
30%
14 Ngày
34.6M
30%
mHealthCoin
MHEC
Chăm sóc Y tế
13/09/2018
mHealthCoin
Chăm sóc Y tế
Kết thúc sau
135 Ngày
Quỹ Đã Gây
25.0M
Đã hoàn thiện
1.92%
135 Ngày
25.0M
1.92%
Newton
NEW
Tài chính
29/10/2018
Newton
Tài chính
Kết thúc sau
45 Ngày
Quỹ Đã Gây
22.1M
Đã hoàn thiện
70%
45 Ngày
22.1M
70%
Tkeycoin DAO
 TCD
Cơ sở hạ tầng
01/05/2018
Tkeycoin DAO
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
14 Ngày
Quỹ Đã Gây
21.7M
Đã hoàn thiện
24%
14 Ngày
21.7M
24%
DataBlockChain
DBC
Tài chính
10/09/2018
DataBlockChain
Tài chính
Kết thúc sau
29 Ngày
Quỹ Đã Gây
19.0M
Đã hoàn thiện
38%
29 Ngày
19.0M
38%
AgentMile
ESTATE
Bất Động Sản
15/10/2018
AgentMile
Bất Động Sản
Kết thúc sau
3 Ngày
Quỹ Đã Gây
14.5M
Đã hoàn thiện
73%
3 Ngày
14.5M
73%
Athero
THO
Tài chính
20/09/2018
Athero
Tài chính
Kết thúc sau
65 Ngày
Quỹ Đã Gây
13.0M
Đã hoàn thiện
50%
65 Ngày
13.0M
50%
Plaza Systems
PLAZA
Truyền thông
04/10/2018
Plaza Systems
Truyền thông
Kết thúc sau
Ngày mai
Quỹ Đã Gây
7.7M
Đã hoàn thiện
36%
Ngày mai
7.7M
36%
Ponder
PON
Xã hội
01/07/2018
Ponder
Xã hội
Kết thúc sau
14 Ngày
Quỹ Đã Gây
7.6M
Đã hoàn thiện
32%
14 Ngày
7.6M
32%
Lancer Network
LNW
Quản lý
07/09/2018
Lancer Network
Quản lý
Kết thúc sau
14 Ngày
Quỹ Đã Gây
6.9M
Đã hoàn thiện
81%
14 Ngày
6.9M
81%
ARROUND
ARR
Truyền thông
15/09/2018
ARROUND
Truyền thông
Kết thúc sau
Ngày mai
Quỹ Đã Gây
6.1M
Đã hoàn thiện
20%
Ngày mai
6.1M
20%
idap
IDAP
Tài chính
25/06/2018
idap
Tài chính
Kết thúc sau
10 Ngày
Quỹ Đã Gây
3.6M
Đã hoàn thiện
23%
10 Ngày
3.6M
23%
Tradetex
TDX
Tài chính
03/08/2018
Tradetex
Tài chính
Kết thúc sau
8 Ngày
Quỹ Đã Gây
2.9M
Đã hoàn thiện
36%
8 Ngày
2.9M
36%
Treon
TXO
Truyền thông
18/06/2018
Treon
Truyền thông
Kết thúc sau
45 Ngày
Quỹ Đã Gây
2.8M
Đã hoàn thiện
11%
45 Ngày
2.8M
11%
IdealCoin
IDC
Tài chính
25/09/2018
IdealCoin
Tài chính
Kết thúc sau
14 Ngày
Quỹ Đã Gây
2.8M
Đã hoàn thiện
11%
14 Ngày
2.8M
11%
Cardonio
CFGT
Tài chính
15/09/2018
Cardonio
Tài chính
Kết thúc sau
91 Ngày
Quỹ Đã Gây
2.5M
Đã hoàn thiện
4%
91 Ngày
2.5M
4%
Eurocoinpay
ECT
Tài chính
01/08/2018
Eurocoinpay
Tài chính
Kết thúc sau
14 Ngày
Quỹ Đã Gây
1.4M
Đã hoàn thiện
24%
14 Ngày
1.4M
24%
UMKA
UMK
Tài chính
01/06/2018
UMKA
Tài chính
Kết thúc sau
15 Ngày
Quỹ Đã Gây
1.0M
Đã hoàn thiện
10%
15 Ngày
1.0M
10%
BitSong
BTSG
Giải trí
10/08/2018
BitSong
Giải trí
Kết thúc sau
4 Ngày
Quỹ Đã Gây
896K
Đã hoàn thiện
11%
4 Ngày
896K
11%
Bablos
BABLOS
Giải trí
05/09/2018
Bablos
Giải trí
Kết thúc sau
15 Ngày
Quỹ Đã Gây
795.4K
Đã hoàn thiện
20%
15 Ngày
795.4K
20%
Fast Invest
FIT
Tài chính
01/04/2018
Fast Invest
Tài chính
Kết thúc sau
136 Ngày
Quỹ Đã Gây
710.5K
Đã hoàn thiện
0.3%
136 Ngày
710.5K
0.3%
Ultimo 5
ULT
Trò chơi
01/10/2018
Ultimo 5
Trò chơi
Kết thúc sau
45 Ngày
Quỹ Đã Gây
700K
Đã hoàn thiện
12%
45 Ngày
700K
12%
MillionCoin
MON
Tài chính
18/08/2018
MillionCoin
Tài chính
Kết thúc sau
31 Ngày
Quỹ Đã Gây
477.2K
Đã hoàn thiện
30%
31 Ngày
477.2K
30%
Xmoneta
XMN
Tài chính
13/03/2018
Xmoneta
Tài chính
Kết thúc sau
45 Ngày
Quỹ Đã Gây
305.4K
Đã hoàn thiện
7%
45 Ngày
305.4K
7%
InziderX Exchange
INX
Tài chính
01/07/2018
InziderX Exchange
Tài chính
Kết thúc sau
77 Ngày
Quỹ Đã Gây
200K
Đã hoàn thiện
0.01%
77 Ngày
200K
0.01%
Cultural Places
CC
Giải trí
05/03/2018
Cultural Places
Giải trí
Kết thúc sau
45 Ngày
Quỹ Đã Gây
159.6K
Đã hoàn thiện
1%
45 Ngày
159.6K
1%
Emiba
EMIBA
Cơ sở hạ tầng
02/07/2018
Emiba
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
409 Ngày
Quỹ Đã Gây
131.5K
Đã hoàn thiện
0.6%
409 Ngày
131.5K
0.6%
HTFx
HTF
Tài chính
23/04/2018
HTFx
Tài chính
Kết thúc sau
216 Ngày
Quỹ Đã Gây
74.6K
Đã hoàn thiện
4%
216 Ngày
74.6K
4%
DOOH ADS
4TH
Thương mại điện tử
04/05/2018
DOOH ADS
Thương mại điện tử
Kết thúc sau
94 Ngày
Quỹ Đã Gây
71.4K
Đã hoàn thiện
10%
94 Ngày
71.4K
10%
Scopuly
SKY
Tài chính
01/08/2018
Scopuly
Tài chính
Kết thúc sau
46 Ngày
Quỹ Đã Gây
66.5K
Đã hoàn thiện
0.2%
46 Ngày
66.5K
0.2%
Bulleon
BLN
Tài chính
01/01/2018
Bulleon
Tài chính
Kết thúc sau
45 Ngày
Quỹ Đã Gây
8K
Đã hoàn thiện
0.01%
45 Ngày
8K
0.01%
Bitfxt
BXT
Tài chính
27/09/2018
Bitfxt
Tài chính
Kết thúc sau
11 Ngày
Quỹ Đã Gây
23.0
Đã hoàn thiện
0.002%
11 Ngày
23.0
0.002%
ClearCost
CCWT
Giải trí
01/07/2018
ClearCost
Giải trí
Kết thúc sau
14 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
14 Ngày
-
-
NAi Tech
NAi
Tài chính
24/09/2018
NAi Tech
Tài chính
Kết thúc sau
37 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
37 Ngày
-
-
M2O Project
M2O
Tài chính
29/10/2018
M2O Project
Tài chính
Kết thúc sau
7 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
7 Ngày
-
-
Coinadvisor
CADV
Tài chính
24/06/2018
Coinadvisor
Tài chính
Kết thúc sau
9 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
9 Ngày
-
-
GOODWORK
OOO
Bất Động Sản
15/09/2018
GOODWORK
Bất Động Sản
Kết thúc sau
44 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
44 Ngày
-
-
Ternion
TRN
Tài chính
01/10/2018
Ternion
Tài chính
Kết thúc sau
44 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
44 Ngày
-
-
Metabase
META
Cơ sở hạ tầng
04/09/2018
Metabase
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
Ngày mai
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
Ngày mai
-
-
CINDX
CINX
Tài chính
08/10/2018
CINDX
Tài chính
Kết thúc sau
40 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
40 Ngày
-
-
ONAM
ONAM
Tài chính
01/11/2018
ONAM
Tài chính
Kết thúc sau
15 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
15 Ngày
-
-
re:factor
REFT
Tài chính
18/09/2018
re:factor
Tài chính
Kết thúc sau
32 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
32 Ngày
-
-
CoTrader
COT
Cơ sở hạ tầng
31/10/2018
CoTrader
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
14 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
14 Ngày
-
-
Gemstra
GMS
Tài chính
01/11/2018
Gemstra
Tài chính
Kết thúc sau
14 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
14 Ngày
-
-
Emanate
MN8
Giải trí
24/09/2018
Emanate
Giải trí
Kết thúc sau
42 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
42 Ngày
-
-
Start Waves Coin
SWC
Tài chính
04/11/2018
Start Waves Coin
Tài chính
Kết thúc sau
18 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
18 Ngày
-
-
INFLEUM
IFUM
Thương mại điện tử
01/11/2018
INFLEUM
Thương mại điện tử
Kết thúc sau
14 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
14 Ngày
-
-
Benchmark
BMK
Tài chính
28/05/2018
Benchmark
Tài chính
Kết thúc sau
14 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
14 Ngày
-
-
EsperanToken
ESRT
Tài chính
29/01/2018
EsperanToken
Tài chính
Kết thúc sau
13 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
13 Ngày
-
-
Chelle Coin
CHL
Bất Động Sản
10/09/2018
Chelle Coin
Bất Động Sản
Kết thúc sau
17 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
17 Ngày
-
-
MinedBlock
MBTX
Tài chính
01/11/2018
MinedBlock
Tài chính
Kết thúc sau
165 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
165 Ngày
-
-
REOS
REOS
Cơ sở hạ tầng
15/10/2018
REOS
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
60 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
60 Ngày
-
-
AllSporter
ALL
Chăm sóc Y tế
09/10/2018
AllSporter
Chăm sóc Y tế
Kết thúc sau
21 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
21 Ngày
-
-
BIZI-13
BIZ
Giải trí
01/11/2018
BIZI-13
Giải trí
Kết thúc sau
134 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
134 Ngày
-
-
NEL Network
NEL
Tài chính
23/10/2018
NEL Network
Tài chính
Kết thúc sau
8 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
8 Ngày
-
-
AEN Token
AEN
Giải trí
13/10/2018
AEN Token
Giải trí
Kết thúc sau
8 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
8 Ngày
-
-
IGT-CRYPTO
IGTT
Tài chính
03/09/2018
IGT-CRYPTO
Tài chính
Kết thúc sau
43 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
43 Ngày
-
-
USDX Wallet
USDX
Tài chính
01/11/2018
USDX Wallet
Tài chính
Kết thúc sau
45 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
45 Ngày
-
-
Further Network
ATON
Giải trí
01/11/2018
Further Network
Giải trí
Kết thúc sau
45 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
45 Ngày
-
-
Quidli
QUID
Xã hội
01/11/2018
Quidli
Xã hội
Kết thúc sau
14 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
14 Ngày
-
-
Aircraft
AIRT
Tài chính
30/10/2018
Aircraft
Tài chính
Kết thúc sau
23 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
23 Ngày
-
-
Heptapolis Humanitarian Energy Coin
HHEC
Cơ sở hạ tầng
20/06/2018
Heptapolis Humanitarian Energy Coin
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
318 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
318 Ngày
-
-
Get Achieve
GAT
Trò chơi
30/09/2018
Get Achieve
Trò chơi
Kết thúc sau
9 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
9 Ngày
-
-
LaborCrypto
LBR
Tài chính
01/10/2018
LaborCrypto
Tài chính
Kết thúc sau
14 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
14 Ngày
-
-
Enkronos
ENK
Xã hội
18/09/2018
Enkronos
Xã hội
Kết thúc sau
4 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
4 Ngày
-
-
KiMex
KMX
Tài chính
03/10/2018
KiMex
Tài chính
Kết thúc sau
16 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
16 Ngày
-
-
MeliorAI 
MEL
Thương mại điện tử
08/10/2018
MeliorAI 
Thương mại điện tử
Kết thúc sau
29 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
29 Ngày
-
-
WPP ENERGY
WPP
Tài chính
07/09/2018
WPP ENERGY
Tài chính
Kết thúc sau
21 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
21 Ngày
-
-
TEMPO
TEMPO
Tài chính
01/10/2018
TEMPO
Tài chính
Kết thúc sau
45 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
45 Ngày
-
-
Horyou
HYT
Xã hội
18/06/2018
Horyou
Xã hội
Kết thúc sau
26 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
26 Ngày
-
-
MNODE
MASTER
Cơ sở hạ tầng
01/11/2018
MNODE
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
15 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
15 Ngày
-
-
Open Packaging Network
OPK
Cơ sở hạ tầng
01/10/2018
Open Packaging Network
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
45 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
45 Ngày
-
-
CoVEX
COVEX
Tài chính
15/11/2018
CoVEX
Tài chính
Kết thúc sau
45 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
45 Ngày
-
-
Investments saving Russia
YMI 
Cơ sở hạ tầng
15/11/2018
Investments saving Russia
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
14 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
14 Ngày
-
-
LUCRE
LCR
Tài chính
14/11/2018
LUCRE
Tài chính
Kết thúc sau
25 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
25 Ngày
-
-
Delta-X
DLX
Tài chính
16/09/2018
Delta-X
Tài chính
Kết thúc sau
29 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
29 Ngày
-
-
ViValid
ViV
Cơ sở hạ tầng
18/07/2018
ViValid
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
45 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
45 Ngày
-
-
SECURIX 
SRXIO
Tài chính
27/09/2018
SECURIX 
Tài chính
Kết thúc sau
45 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
45 Ngày
-
-
Skillchain
SKI
Xã hội
25/10/2018
Skillchain
Xã hội
Kết thúc sau
8 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
8 Ngày
-
-
Vertex
VTEX
Tài chính
01/10/2018
Vertex
Tài chính
Kết thúc sau
70 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
70 Ngày
-
-
Hypd
HYPD
Truyền thông
01/11/2018
Hypd
Truyền thông
Kết thúc sau
14 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
14 Ngày
-
-
ICOVO
OVO
Cơ sở hạ tầng
01/11/2018
ICOVO
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
14 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
14 Ngày
-
-
The company Green Energy
GEC
Cơ sở hạ tầng
01/08/2018
The company Green Energy
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
257 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
257 Ngày
-
-
EHealth First ICO
EHF
Chăm sóc Y tế
01/11/2018
EHealth First ICO
Chăm sóc Y tế
Kết thúc sau
45 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
45 Ngày
-
-
JULLAR
JUL
Tài chính
20/09/2018
JULLAR
Tài chính
Kết thúc sau
423 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
423 Ngày
-
-
Neogame
TKT
Cá độ
31/10/2018
Neogame
Cá độ
Kết thúc sau
14 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
14 Ngày
-
-
Dylyver
DYC
Tài chính
01/10/2018
Dylyver
Tài chính
Kết thúc sau
45 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
45 Ngày
-
-
IOU
IOU
Thương mại điện tử
18/09/2018
IOU
Thương mại điện tử
Kết thúc sau
32 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
32 Ngày
-
-
INHERITANCE
IEI
Tài chính
10/10/2018
INHERITANCE
Tài chính
Kết thúc sau
45 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
45 Ngày
-
-
OPP Open WiFi
OPP
Truyền thông
14/08/2018
OPP Open WiFi
Truyền thông
Kết thúc sau
14 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
14 Ngày
-
-
EZ Exchange
EZX
Tài chính
05/10/2018
EZ Exchange
Tài chính
Kết thúc sau
19 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
19 Ngày
-
-
Deneum
DNM
Cơ sở hạ tầng
15/11/2018
Deneum
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
76 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
76 Ngày
-
-
Viarium
VRX
Cơ sở hạ tầng
10/10/2018
Viarium
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
76 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
76 Ngày
-
-
Geeba
GBA
Cơ sở hạ tầng
06/10/2018
Geeba
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
15 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
15 Ngày
-
-
Authpaper Delivery
AUPC
Thương mại điện tử
15/09/2018
Authpaper Delivery
Thương mại điện tử
Kết thúc sau
29 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
29 Ngày
-
-
Dafzo
DFZ
Cơ sở hạ tầng
01/11/2018
Dafzo
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
29 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
29 Ngày
-
-
Dominium
DOM
Bất Động Sản
03/09/2018
Dominium
Bất Động Sản
Kết thúc sau
45 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
45 Ngày
-
-
THORChain
RUNE
Cơ sở hạ tầng
01/10/2018
THORChain
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
684 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
684 Ngày
-
-
LaneAxis
AXIS
Cơ sở hạ tầng
20/09/2018
LaneAxis
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
35 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
35 Ngày
-
-
ZAZA
ZAZA
Truyền thông
01/10/2018
ZAZA
Truyền thông
Kết thúc sau
45 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
45 Ngày
-
-
FullCoin
FLC
Thương mại điện tử
01/10/2018
FullCoin
Thương mại điện tử
Kết thúc sau
31 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
31 Ngày
-
-
UHIVE
HVE
Giải trí
29/10/2018
UHIVE
Giải trí
Kết thúc sau
87 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
87 Ngày
-
-
Gold Forecasting Placer
GoldFor
Tài chính
01/08/2018
Gold Forecasting Placer
Tài chính
Kết thúc sau
624 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
624 Ngày
-
-
XS2 Exchange
 XS2
Tài chính
15/10/2018
XS2 Exchange
Tài chính
Kết thúc sau
Ngày mai
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
Ngày mai
-
-
Reger diamond
RDS
Tài chính
03/09/2018
Reger diamond
Tài chính
Kết thúc sau
45 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
45 Ngày
-
-
DEFACTO
VOICE
Quản lý
10/09/2018
DEFACTO
Quản lý
Kết thúc sau
49 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
49 Ngày
-
-
Deedcoin
DEED
Bất Động Sản
30/04/2018
Deedcoin
Bất Động Sản
Kết thúc sau
45 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
45 Ngày
-
-
BQT
BQT
Tài chính
18/09/2018
BQT
Tài chính
Kết thúc sau
32 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
32 Ngày
-
-
AWAX
AWAX
Tài chính
05/11/2018
AWAX
Tài chính
Kết thúc sau
14 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
14 Ngày
-
-
Coinolix
CLX
Tài chính
08/11/2018
Coinolix
Tài chính
Kết thúc sau
27 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
27 Ngày
-
-
Õpet Foundation
OPET
Xã hội
01/10/2018
Õpet Foundation
Xã hội
Kết thúc sau
45 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
45 Ngày
-
-
Petlife
PETL
Chăm sóc Y tế
01/10/2018
Petlife
Chăm sóc Y tế
Kết thúc sau
13 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
13 Ngày
-
-
ORCA Alliance
ORCA
Tài chính
06/10/2018
ORCA Alliance
Tài chính
Kết thúc sau
20 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
20 Ngày
-
-
CargoCoin
CRGO
Cơ sở hạ tầng
16/04/2018
CargoCoin
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
45 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
45 Ngày
-
-
CryptoCasher
CRR
Tài chính
02/11/2018
CryptoCasher
Tài chính
Kết thúc sau
106 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
106 Ngày
-
-
Rateonium
RTC
Truyền thông
25/08/2018
Rateonium
Truyền thông
Kết thúc sau
9 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
9 Ngày
-
-
DeskBell Chain
DBT
Giải trí
21/05/2018
DeskBell Chain
Giải trí
Kết thúc sau
135 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
135 Ngày
-
-
Code of Talent
CODE
Tài chính
01/11/2018
Code of Talent
Tài chính
Kết thúc sau
15 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
15 Ngày
-
-
Translation Service
TRC
Truyền thông
31/08/2018
Translation Service
Truyền thông
Kết thúc sau
119 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
119 Ngày
-
-
Jibbit
JIB
Thương mại điện tử
01/11/2018
Jibbit
Thương mại điện tử
Kết thúc sau
29 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
29 Ngày
-
-
Elements Estates
ELES
Bất Động Sản
29/10/2018
Elements Estates
Bất Động Sản
Kết thúc sau
14 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
14 Ngày
-
-
GEMERA
GEMA
Tài chính
25/10/2018
GEMERA
Tài chính
Kết thúc sau
26 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
26 Ngày
-
-
Azbit
AZ
Tài chính
01/11/2018
Azbit
Tài chính
Kết thúc sau
45 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
45 Ngày
-
-
KKOG
KKOG
Tài chính
01/11/2018
KKOG
Tài chính
Kết thúc sau
14 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
14 Ngày
-
-
Airpod
APOD
Cơ sở hạ tầng
22/10/2018
Airpod
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
13 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
13 Ngày
-
-
BeCoin
BEC
Tài chính
01/07/2018
BeCoin
Tài chính
Kết thúc sau
45 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
45 Ngày
-
-
NYiGDE
NYIGDE
Thương mại điện tử
11/08/2018
NYiGDE
Thương mại điện tử
Kết thúc sau
45 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
45 Ngày
-
-
TIMBERCOIN
TMB
Cơ sở hạ tầng
29/10/2018
TIMBERCOIN
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
13 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
13 Ngày
-
-
BESTKOIN
BSTK
Giải trí
08/11/2018
BESTKOIN
Giải trí
Kết thúc sau
45 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
45 Ngày
-
-
OUNA
OUNA
Cơ sở hạ tầng
01/11/2018
OUNA
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
45 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
45 Ngày
-
-
imusify
IMU
Giải trí
01/11/2018
imusify
Giải trí
Kết thúc sau
14 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
14 Ngày
-
-
Plentix
REFER
Thương mại điện tử
01/11/2018
Plentix
Thương mại điện tử
Kết thúc sau
15 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
15 Ngày
-
-
Podium Coin
POD
Trò chơi
22/10/2018
Podium Coin
Trò chơi
Kết thúc sau
45 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
45 Ngày
-
-
FEON
FBC
Tài chính
15/10/2018
FEON
Tài chính
Kết thúc sau
14 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
14 Ngày
-
-
FlipNpik 
FNP
Tài chính
25/09/2018
FlipNpik 
Tài chính
Kết thúc sau
45 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
45 Ngày
-
-
FiveStarMiningNetwork
FSN
Cơ sở hạ tầng
01/10/2018
FiveStarMiningNetwork
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
45 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
45 Ngày
-
-
GraphenTech
77G
Cơ sở hạ tầng
21/09/2018
GraphenTech
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
31 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
31 Ngày
-
-
Monoreto
MNR
Truyền thông
20/10/2018
Monoreto
Truyền thông
Kết thúc sau
45 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
45 Ngày
-
-
Vibeo
VBEO
Truyền thông
02/10/2018
Vibeo
Truyền thông
Kết thúc sau
14 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
14 Ngày
-
-
BOONSCoin
BSC
Thương mại điện tử
01/10/2018
BOONSCoin
Thương mại điện tử
Kết thúc sau
14 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
14 Ngày
-
-
Crypto HongBao
HBO
Trò chơi
26/10/2018
Crypto HongBao
Trò chơi
Kết thúc sau
10 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
10 Ngày
-
-
Neironix
NRX
Tài chính
01/09/2018
Neironix
Tài chính
Kết thúc sau
14 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
14 Ngày
-
-
GID Coin
GID
Tài chính
18/10/2018
GID Coin
Tài chính
Kết thúc sau
45 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
45 Ngày
-
-
Adab Solutions
ADAB
Tài chính
30/09/2018
Adab Solutions
Tài chính
Kết thúc sau
14 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
14 Ngày
-
-
Soundeon
SOUNDEON
Giải trí
31/10/2018
Soundeon
Giải trí
Kết thúc sau
14 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
14 Ngày
-
-
CPACOIN
CPACOIN
Thương mại điện tử
16/10/2018
CPACOIN
Thương mại điện tử
Kết thúc sau
45 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
45 Ngày
-
-
Crowd Machine
CMCT
Truyền thông
28/04/2018
Crowd Machine
Truyền thông
Kết thúc sau
187 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
187 Ngày
-
-
Bit.team
BTT
Tài chính
01/09/2018
Bit.team
Tài chính
Kết thúc sau
15 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
15 Ngày
-
-
Airgead Coin
AED
Tài chính
14/09/2018
Airgead Coin
Tài chính
Kết thúc sau
28 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
28 Ngày
-
-
ExtraLovers
ELT
Giải trí
15/10/2018
ExtraLovers
Giải trí
Kết thúc sau
38 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
38 Ngày
-
-
Briastorm
BST
Cơ sở hạ tầng
01/09/2018
Briastorm
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
76 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
76 Ngày
-
-
LNCH
LNCH
Cơ sở hạ tầng
06/05/2018
LNCH
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
140 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
140 Ngày
-
-
Screems
NRGY
Cơ sở hạ tầng
17/10/2018
Screems
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
Ngày mai
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
Ngày mai
-
-
2Key Network
2KEY
Cơ sở hạ tầng
01/11/2018
2Key Network
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
45 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
45 Ngày
-
-
Cyber Capital Invest
CCI
Tài chính
29/10/2018
Cyber Capital Invest
Tài chính
Kết thúc sau
10 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
10 Ngày
-
-
Coffe ICO 1st round
CFF
Tài chính
01/11/2018
Coffe ICO 1st round
Tài chính
Kết thúc sau
45 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
45 Ngày
-
-
Intelligent Virtual Network
IViN
Truyền thông
01/09/2018
Intelligent Virtual Network
Truyền thông
Kết thúc sau
15 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
15 Ngày
-
-
Vidion
VIDI 
Tài chính
15/11/2018
Vidion
Tài chính
Kết thúc sau
29 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
29 Ngày
-
-
Creator AI
CR8
Tài chính
15/11/2018
Creator AI
Tài chính
Kết thúc sau
29 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
29 Ngày
-
-
Natmin Pure Escrow
NAT
Tài chính
01/09/2018
Natmin Pure Escrow
Tài chính
Kết thúc sau
45 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
45 Ngày
-
-
Adult X Token
ADUX
Giải trí
31/10/2018
Adult X Token
Giải trí
Kết thúc sau
14 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
14 Ngày
-
-
W12
W12
Tài chính
01/11/2018
W12
Tài chính
Kết thúc sau
26 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
26 Ngày
-
-
Virtual Rehab
VRH
Chăm sóc Y tế
15/11/2018
Virtual Rehab
Chăm sóc Y tế
Kết thúc sau
28 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
28 Ngày
-
-
Angenium
ANG
Cơ sở hạ tầng
15/10/2018
Angenium
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
28 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
28 Ngày
-
-
Trecento Blockchain Capital
TOT
Tài chính
01/11/2018
Trecento Blockchain Capital
Tài chính
Kết thúc sau
14 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
14 Ngày
-
-