Lịch ICO
Tên
Ký hiệu
Thể loại
Ngày Bắt Đầu
Kết thúc sau
Quỹ Đã Gây
Đã hoàn thiện
mHealthCoin
MHEC
Chăm sóc Y tế
13/09/2018
mHealthCoin
Chăm sóc Y tế
Kết thúc sau
36 Ngày
Quỹ Đã Gây
25.0M
Đã hoàn thiện
1.92%
36 Ngày
25.0M
1.92%
Ponder
PON
Xã hội
01/07/2018
Ponder
Xã hội
Kết thúc sau
33 Ngày
Quỹ Đã Gây
7.6M
Đã hoàn thiện
32%
33 Ngày
7.6M
32%
AEN Token
AEN
Giải trí
13/10/2018
AEN Token
Giải trí
Kết thúc sau
5 Ngày
Quỹ Đã Gây
6.4M
Đã hoàn thiện
72%
5 Ngày
6.4M
72%
Fast Invest
FIT
Tài chính
01/04/2018
Fast Invest
Tài chính
Kết thúc sau
37 Ngày
Quỹ Đã Gây
2.5M
Đã hoàn thiện
5%
37 Ngày
2.5M
5%
Azbit
AZ
Tài chính
01/11/2018
Azbit
Tài chính
Kết thúc sau
36 Ngày
Quỹ Đã Gây
2.4M
Đã hoàn thiện
8%
36 Ngày
2.4M
8%
Miracle Tele
TELE
Truyền thông
15/10/2018
Miracle Tele
Truyền thông
Kết thúc sau
234 Ngày
Quỹ Đã Gây
854.6K
Đã hoàn thiện
2.8%
234 Ngày
854.6K
2.8%
Emiba
EMIBA
Cơ sở hạ tầng
02/07/2018
Emiba
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
310 Ngày
Quỹ Đã Gây
144.2K
Đã hoàn thiện
0.69%
310 Ngày
144.2K
0.69%
Start Waves Coin
SWC
Tài chính
04/11/2018
Start Waves Coin
Tài chính
Kết thúc sau
9 Ngày
Quỹ Đã Gây
128K
Đã hoàn thiện
5.1%
9 Ngày
128K
5.1%
HTFx
HTF
Tài chính
23/04/2018
HTFx
Tài chính
Kết thúc sau
117 Ngày
Quỹ Đã Gây
74.6K
Đã hoàn thiện
4%
117 Ngày
74.6K
4%
CryptoCasher
CRR
Tài chính
02/11/2018
CryptoCasher
Tài chính
Kết thúc sau
7 Ngày
Quỹ Đã Gây
24.5K
Đã hoàn thiện
0.3%
7 Ngày
24.5K
0.3%
Bitfxt
BXT
Tài chính
27/09/2018
Bitfxt
Tài chính
Kết thúc sau
30 Ngày
Quỹ Đã Gây
15.0
Đã hoàn thiện
0.002%
30 Ngày
15.0
0.002%
TIMBERCOIN
TMB
Cơ sở hạ tầng
29/10/2018
TIMBERCOIN
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
6 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
6 Ngày
-
-
Brain Space
IMP
Cơ sở hạ tầng
14/01/2019
Brain Space
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
15 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
15 Ngày
-
-
Moozicore
MZG
Giải trí
26/11/2018
Moozicore
Giải trí
Kết thúc sau
97 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
97 Ngày
-
-
WHIRL
WRL
Xã hội
26/11/2018
WHIRL
Xã hội
Kết thúc sau
17 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
17 Ngày
-
-
JULLAR
JUL
Tài chính
20/09/2018
JULLAR
Tài chính
Kết thúc sau
324 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
324 Ngày
-
-
Zynecoin
ZYN
Cơ sở hạ tầng
25/01/2019
Zynecoin
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
124 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
124 Ngày
-
-
TravelVee
TRAVEL
Giải trí
01/12/2018
TravelVee
Giải trí
Kết thúc sau
357 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
357 Ngày
-
-
CryptalEX
CRD
Tài chính
07/12/2018
CryptalEX
Tài chính
Kết thúc sau
287 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
287 Ngày
-
-
Oasis City
OSC
Giải trí
16/01/2019
Oasis City
Giải trí
Kết thúc sau
20 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
20 Ngày
-
-
DexAge
DXG
Tài chính
01/01/2019
DexAge
Tài chính
Kết thúc sau
97 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
97 Ngày
-
-
Lynchpin
LYN
Tài chính
15/11/2018
Lynchpin
Tài chính
Kết thúc sau
67 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
67 Ngày
-
-
Petlife
PETL
Chăm sóc Y tế
10/01/2019
Petlife
Chăm sóc Y tế
Kết thúc sau
65 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
65 Ngày
-
-
LNCH
LNCH
Cơ sở hạ tầng
06/05/2018
LNCH
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
41 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
41 Ngày
-
-
FortFC
FFCT
Tài chính
16/02/2019
FortFC
Tài chính
Kết thúc sau
158 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
158 Ngày
-
-
Swinca
SWI
Bất Động Sản
01/02/2019
Swinca
Bất Động Sản
Kết thúc sau
36 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
36 Ngày
-
-
GOODWORK
OOO
Bất Động Sản
15/09/2018
GOODWORK
Bất Động Sản
Kết thúc sau
23 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
23 Ngày
-
-
AlmeeDeX
ALDX
Tài chính
31/01/2019
AlmeeDeX
Tài chính
Kết thúc sau
5 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
5 Ngày
-
-
Akilos
ALS
Cá độ
31/12/2018
Akilos
Cá độ
Kết thúc sau
7 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
7 Ngày
-
-
THORChain
RUNE
Cơ sở hạ tầng
01/10/2018
THORChain
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
585 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
585 Ngày
-
-
Cryptoxygen
OXY2
Tài chính
15/01/2019
Cryptoxygen
Tài chính
Kết thúc sau
27 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
27 Ngày
-
-
TokenData
TDA
Tài chính
01/02/2019
TokenData
Tài chính
Kết thúc sau
311 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
311 Ngày
-
-
OmniBazaar
XOM
Thương mại điện tử
01/12/2018
OmniBazaar
Thương mại điện tử
Kết thúc sau
6 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
6 Ngày
-
-
Petchaines
PTCS
Xã hội
26/01/2019
Petchaines
Xã hội
Kết thúc sau
91 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
91 Ngày
-
-
BIZI-13
BIZ
Giải trí
01/11/2018
BIZI-13
Giải trí
Kết thúc sau
35 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
35 Ngày
-
-
ULTI Coin
ULTI
Trò chơi
13/02/2019
ULTI Coin
Trò chơi
Kết thúc sau
49 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
49 Ngày
-
-
Stacktical
DSLA
Cơ sở hạ tầng
15/01/2019
Stacktical
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
20 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
20 Ngày
-
-
Yachtco
Yachtco
Tài chính
04/02/2019
Yachtco
Tài chính
Kết thúc sau
162 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
162 Ngày
-
-
GoWithMi
GMAT
Cơ sở hạ tầng
11/12/2018
GoWithMi
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
5 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
5 Ngày
-
-
Translation Service
TRC
Truyền thông
31/08/2018
Translation Service
Truyền thông
Kết thúc sau
20 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
20 Ngày
-
-
MB8 Coin
MB8
Tài chính
19/06/2018
MB8 Coin
Tài chính
Kết thúc sau
36 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
36 Ngày
-
-
Skynavpro
SNP
Truyền thông
31/12/2018
Skynavpro
Truyền thông
Kết thúc sau
51 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
51 Ngày
-
-
hearo.fm
JAM
Giải trí
20/01/2019
hearo.fm
Giải trí
Kết thúc sau
56 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
56 Ngày
-
-
CURES Token
CRS
Chăm sóc Y tế
01/02/2019
CURES Token
Chăm sóc Y tế
Kết thúc sau
36 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
36 Ngày
-
-
SecureCryptoPayments
SEC
Thương mại điện tử
13/02/2019
SecureCryptoPayments
Thương mại điện tử
Kết thúc sau
18 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
18 Ngày
-
-
Börser
BOR
Tài chính
01/01/2019
Börser
Tài chính
Kết thúc sau
36 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
36 Ngày
-
-
EndChain
ENCN
Cơ sở hạ tầng
01/02/2019
EndChain
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
66 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
66 Ngày
-
-
The company Green Energy
GEC
Cơ sở hạ tầng
01/08/2018
The company Green Energy
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
158 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
158 Ngày
-
-
The Stone Coin
STO
Bất Động Sản
31/12/2018
The Stone Coin
Bất Động Sản
Kết thúc sau
36 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
36 Ngày
-
-
Crowd Machine
CMCT
Truyền thông
28/04/2018
Crowd Machine
Truyền thông
Kết thúc sau
88 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
88 Ngày
-
-
TychExchange
TEX
Tài chính
25/12/2018
TychExchange
Tài chính
Kết thúc sau
5 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
5 Ngày
-
-
MinedBlock
MBTX
Tài chính
01/11/2018
MinedBlock
Tài chính
Kết thúc sau
66 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
66 Ngày
-
-
GSC Aviation
GSCP
Cơ sở hạ tầng
25/01/2019
GSC Aviation
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
2 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
2 Ngày
-
-
Qcity
QCTN
Cơ sở hạ tầng
24/12/2018
Qcity
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
5 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
5 Ngày
-
-
BESTKOIN
BSTK
Giải trí
08/11/2018
BESTKOIN
Giải trí
Kết thúc sau
66 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
66 Ngày
-
-
RENC Sharing Platform
RENC
Truyền thông
27/12/2018
RENC Sharing Platform
Truyền thông
Kết thúc sau
36 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
36 Ngày
-
-
Tubi Ex
TBN
Tài chính
26/12/2018
Tubi Ex
Tài chính
Kết thúc sau
122 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
122 Ngày
-
-
TravelerToken
TLT
Giải trí
01/01/2019
TravelerToken
Giải trí
Kết thúc sau
6 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
6 Ngày
-
-
AMOS
AMOS
Cơ sở hạ tầng
01/12/2018
AMOS
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
5 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
5 Ngày
-
-
FidelityHouse
FIH
Xã hội
21/02/2019
FidelityHouse
Xã hội
Kết thúc sau
49 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
49 Ngày
-
-
Gold Forecasting Placer
GoldFor
Tài chính
01/08/2018
Gold Forecasting Placer
Tài chính
Kết thúc sau
525 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
525 Ngày
-
-
Alcedo
ALCE
Tài chính
01/12/2018
Alcedo
Tài chính
Kết thúc sau
97 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
97 Ngày
-
-
Skillchain
SKI
Xã hội
25/10/2018
Skillchain
Xã hội
Kết thúc sau
295 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
295 Ngày
-
-
Electronic Energy
E2C
Tài chính
20/12/2017
Electronic Energy
Tài chính
Kết thúc sau
1447 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
1447 Ngày
-
-
Gem4me Market Space
GMC
Truyền thông
01/12/2018
Gem4me Market Space
Truyền thông
Kết thúc sau
37 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
37 Ngày
-
-
Heptapolis Humanitarian Energy Coin
HHEC
Cơ sở hạ tầng
20/06/2018
Heptapolis Humanitarian Energy Coin
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
219 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
219 Ngày
-
-
Neuromachine
NRM
Tài chính
01/11/2018
Neuromachine
Tài chính
Kết thúc sau
6 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
6 Ngày
-
-
Atisios
ATIS
Thương mại điện tử
01/12/2018
Atisios
Thương mại điện tử
Kết thúc sau
6 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
6 Ngày
-
-
Polaris
PLR
Tài chính
08/01/2019
Polaris
Tài chính
Kết thúc sau
13 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
13 Ngày
-
-
Viarium
VRX
Cơ sở hạ tầng
10/10/2018
Viarium
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
66 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
66 Ngày
-
-
Sterling Sovereign
STSO
Cơ sở hạ tầng
15/01/2019
Sterling Sovereign
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
5 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
5 Ngày
-
-
APG Coin
APG
Thương mại điện tử
04/12/2018
APG Coin
Thương mại điện tử
Kết thúc sau
37 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
37 Ngày
-
-
Adab Solutions
ADAB
Tài chính
09/02/2019
Adab Solutions
Tài chính
Kết thúc sau
67 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
67 Ngày
-
-
Cowrium
CWR
Tài chính
01/01/2019
Cowrium
Tài chính
Kết thúc sau
96 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
96 Ngày
-
-
PlutusX
PLTX
Tài chính
30/11/2018
PlutusX
Tài chính
Kết thúc sau
2 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
2 Ngày
-
-
DeskBell Chain
DBT
Giải trí
21/05/2018
DeskBell Chain
Giải trí
Kết thúc sau
36 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
36 Ngày
-
-
Lemogram
LMN
Truyền thông
20/12/2018
Lemogram
Truyền thông
Kết thúc sau
51 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
51 Ngày
-
-
420 ERRL
ERRL
Chăm sóc Y tế
01/01/2019
420 ERRL
Chăm sóc Y tế
Kết thúc sau
312 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
312 Ngày
-
-
Centcoin
CENT
Tài chính
15/01/2019
Centcoin
Tài chính
Kết thúc sau
6 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
6 Ngày
-
-
Stein Coin
STCN
Tài chính
22/12/2018
Stein Coin
Tài chính
Kết thúc sau
2 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
2 Ngày
-
-
Weave
WVR
Cơ sở hạ tầng
01/01/2019
Weave
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
66 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
66 Ngày
-
-
LIST101
LST
Xã hội
30/01/2019
LIST101
Xã hội
Kết thúc sau
20 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
20 Ngày
-
-
TerraGreen 
TGN
Cơ sở hạ tầng
21/01/2019
TerraGreen 
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
68 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
68 Ngày
-
-