Lịch ICO
Tên
Ký hiệu
Thể loại
Ngày Bắt Đầu
Kết thúc sau
Gây Quỹ
Đã hoàn thiện
Cryptassist
CTA
Tài chính
28/06/2018
Cryptassist
Tài chính
Kết thúc sau
5 Ngày
Gây Quỹ
37.0M
Đã hoàn thiện
16%
5 Ngày
37.0M
16%
Echarge
ECHG
Cơ sở hạ tầng
15/04/2018
Echarge
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
66 Ngày
Gây Quỹ
34.6M
Đã hoàn thiện
30%
66 Ngày
34.6M
30%
Tkeycoin DAO
 TCD
Cơ sở hạ tầng
01/05/2018
Tkeycoin DAO
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
66 Ngày
Gây Quỹ
21.7M
Đã hoàn thiện
24%
66 Ngày
21.7M
24%
Staramba
STT
Trò chơi
20/06/2018
Staramba
Trò chơi
Kết thúc sau
36 Ngày
Gây Quỹ
21.0M
Đã hoàn thiện
18%
36 Ngày
21.0M
18%
Loyakk
LYK
Cơ sở hạ tầng
15/06/2018
Loyakk
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
36 Ngày
Gây Quỹ
15.7M
Đã hoàn thiện
56%
36 Ngày
15.7M
56%
DataBlockChain
DBC
Tài chính
10/09/2018
DataBlockChain
Tài chính
Kết thúc sau
15 Ngày
Gây Quỹ
10.2M
Đã hoàn thiện
20%
15 Ngày
10.2M
20%
Boosteroid
BTR
Cơ sở hạ tầng
09/09/2018
Boosteroid
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
Ngày mai
Gây Quỹ
9.3M
Đã hoàn thiện
100%
Ngày mai
9.3M
100%
Ubex
UBEX
Cơ sở hạ tầng
21/05/2018
Ubex
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
5 Ngày
Gây Quỹ
7.9M
Đã hoàn thiện
96%
5 Ngày
7.9M
96%
Ponder
PON
Xã hội
01/07/2018
Ponder
Xã hội
Kết thúc sau
66 Ngày
Gây Quỹ
7.6M
Đã hoàn thiện
32%
66 Ngày
7.6M
32%
Chynge
XCLP
Tài chính
28/06/2018
Chynge
Tài chính
Kết thúc sau
Hôm nay
Gây Quỹ
5.0M
Đã hoàn thiện
18%
Hôm nay
5.0M
18%
AXenS
AXS
Tài chính
21/05/2018
AXenS
Tài chính
Kết thúc sau
5 Ngày
Gây Quỹ
5.0M
Đã hoàn thiện
28%
5 Ngày
5.0M
28%
Productivist
PROD
Cơ sở hạ tầng
16/05/2018
Productivist
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
6 Ngày
Gây Quỹ
4.3M
Đã hoàn thiện
19%
6 Ngày
4.3M
19%
MODULE
MODL
Cơ sở hạ tầng
01/08/2018
MODULE
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
5 Ngày
Gây Quỹ
3.9M
Đã hoàn thiện
22%
5 Ngày
3.9M
22%
idap
IDAP
Tài chính
25/06/2018
idap
Tài chính
Kết thúc sau
31 Ngày
Gây Quỹ
3.6M
Đã hoàn thiện
23%
31 Ngày
3.6M
23%
Gabro
GBO
Tài chính
31/07/2018
Gabro
Tài chính
Kết thúc sau
5 Ngày
Gây Quỹ
3.0M
Đã hoàn thiện
50%
5 Ngày
3.0M
50%
Treon
TXO
Truyền thông
18/06/2018
Treon
Truyền thông
Kết thúc sau
97 Ngày
Gây Quỹ
2.8M
Đã hoàn thiện
11%
97 Ngày
2.8M
11%
Iagon
IAG
Cơ sở hạ tầng
07/07/2018
Iagon
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
10 Ngày
Gây Quỹ
2.8M
Đã hoàn thiện
13%
10 Ngày
2.8M
13%
Gamblica
GMBC
Cá độ
01/03/2018
Gamblica
Cá độ
Kết thúc sau
6 Ngày
Gây Quỹ
2.5M
Đã hoàn thiện
21%
6 Ngày
2.5M
21%
MDL Talent Hub
MDL
Truyền thông
24/03/2018
MDL Talent Hub
Truyền thông
Kết thúc sau
Hôm nay
Gây Quỹ
2.5M
Đã hoàn thiện
14%
Hôm nay
2.5M
14%
Excoins Exchange
EXN
Tài chính
10/08/2018
Excoins Exchange
Tài chính
Kết thúc sau
30 Ngày
Gây Quỹ
2.2M
Đã hoàn thiện
39%
30 Ngày
2.2M
39%
Ideal Digital Memory
IDM
Cơ sở hạ tầng
04/06/2018
Ideal Digital Memory
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
9 Ngày
Gây Quỹ
1.9M
Đã hoàn thiện
7%
9 Ngày
1.9M
7%
MediBit
MEDIBIT
Chăm sóc Y tế
01/07/2018
MediBit
Chăm sóc Y tế
Kết thúc sau
6 Ngày
Gây Quỹ
1.3M
Đã hoàn thiện
23%
6 Ngày
1.3M
23%
UMKA
UMK
Tài chính
01/06/2018
UMKA
Tài chính
Kết thúc sau
67 Ngày
Gây Quỹ
1.0M
Đã hoàn thiện
10%
67 Ngày
1.0M
10%
DeStream
DST
Trò chơi
15/07/2018
DeStream
Trò chơi
Kết thúc sau
5 Ngày
Gây Quỹ
993.5K
Đã hoàn thiện
8%
5 Ngày
993.5K
8%
LEXIT
LXT
Tài chính
19/06/2018
LEXIT
Tài chính
Kết thúc sau
5 Ngày
Gây Quỹ
927.9K
Đã hoàn thiện
7%
5 Ngày
927.9K
7%
Tron Gold
TRXG
Tài chính
15/08/2018
Tron Gold
Tài chính
Kết thúc sau
6 Ngày
Gây Quỹ
867.7K
Đã hoàn thiện
9%
6 Ngày
867.7K
9%
Fast Invest
FIT
Tài chính
01/04/2018
Fast Invest
Tài chính
Kết thúc sau
188 Ngày
Gây Quỹ
710.5K
Đã hoàn thiện
0.3%
188 Ngày
710.5K
0.3%
Local Token Exchange
LTE
Tài chính
31/08/2018
Local Token Exchange
Tài chính
Kết thúc sau
36 Ngày
Gây Quỹ
565.1K
Đã hoàn thiện
2%
36 Ngày
565.1K
2%
MillionCoin
MON
Tài chính
18/08/2018
MillionCoin
Tài chính
Kết thúc sau
83 Ngày
Gây Quỹ
477.2K
Đã hoàn thiện
30%
83 Ngày
477.2K
30%
Eurocoinpay
ECT
Tài chính
01/03/2018
Eurocoinpay
Tài chính
Kết thúc sau
36 Ngày
Gây Quỹ
348.3K
Đã hoàn thiện
1%
36 Ngày
348.3K
1%
Xmoneta
XMN
Tài chính
13/03/2018
Xmoneta
Tài chính
Kết thúc sau
97 Ngày
Gây Quỹ
305.4K
Đã hoàn thiện
7%
97 Ngày
305.4K
7%
Cultural Places
CC
Giải trí
05/03/2018
Cultural Places
Giải trí
Kết thúc sau
97 Ngày
Gây Quỹ
159.6K
Đã hoàn thiện
1%
97 Ngày
159.6K
1%
Netterium
NETR
Xã hội
30/04/2018
Netterium
Xã hội
Kết thúc sau
5 Ngày
Gây Quỹ
117K
Đã hoàn thiện
1%
5 Ngày
117K
1%
HTFx
HTF
Tài chính
23/04/2018
HTFx
Tài chính
Kết thúc sau
268 Ngày
Gây Quỹ
74.6K
Đã hoàn thiện
4%
268 Ngày
74.6K
4%
DOOH ADS
4TH
Thương mại điện tử
04/05/2018
DOOH ADS
Thương mại điện tử
Kết thúc sau
146 Ngày
Gây Quỹ
71.4K
Đã hoàn thiện
10%
146 Ngày
71.4K
10%
Scopuly
SKY
Tài chính
01/08/2018
Scopuly
Tài chính
Kết thúc sau
98 Ngày
Gây Quỹ
66.5K
Đã hoàn thiện
0.2%
98 Ngày
66.5K
0.2%
Cube Chain
QUB
Thương mại điện tử
30/06/2018
Cube Chain
Thương mại điện tử
Kết thúc sau
10 Ngày
Gây Quỹ
57.9K
Đã hoàn thiện
0.3%
10 Ngày
57.9K
0.3%
Konios Project
KON
Tài chính
01/07/2018
Konios Project
Tài chính
Kết thúc sau
5 Ngày
Gây Quỹ
34.5K
Đã hoàn thiện
0.1%
5 Ngày
34.5K
0.1%
Bittilo
BTLO
Tài chính
01/09/2018
Bittilo
Tài chính
Kết thúc sau
36 Ngày
Gây Quỹ
9.9K
Đã hoàn thiện
34%
36 Ngày
9.9K
34%
Bulleon
BLN
Tài chính
01/01/2018
Bulleon
Tài chính
Kết thúc sau
97 Ngày
Gây Quỹ
8K
Đã hoàn thiện
0.01%
97 Ngày
8K
0.01%
Peoples Token
PPL
Cơ sở hạ tầng
10/08/2018
Peoples Token
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
Ngày mai
Gây Quỹ
924.0
Đã hoàn thiện
0.01%
Ngày mai
924.0
0.01%
Lancer Network
LNW
Quản lý
07/09/2018
Lancer Network
Quản lý
Kết thúc sau
12 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
12 Ngày
-
-
Review Network
REW
Truyền thông
01/09/2018
Review Network
Truyền thông
Kết thúc sau
5 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
5 Ngày
-
-
Gold Forecasting Placer
GoldFor
Tài chính
01/08/2018
Gold Forecasting Placer
Tài chính
Kết thúc sau
676 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
676 Ngày
-
-
Volans
VOL
Tài chính
01/09/2018
Volans
Tài chính
Kết thúc sau
5 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
5 Ngày
-
-
AvaGo
AVA
Xã hội
26/07/2018
AvaGo
Xã hội
Kết thúc sau
Ngày mai
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
Ngày mai
-
-
Bit.team
BTT
Tài chính
01/09/2018
Bit.team
Tài chính
Kết thúc sau
67 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
67 Ngày
-
-
GraphenTech
77G
Cơ sở hạ tầng
27/08/2018
GraphenTech
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
32 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
32 Ngày
-
-
MiraLab
MIRA
Tài chính
15/09/2018
MiraLab
Tài chính
Kết thúc sau
5 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
5 Ngày
-
-
Crypto Trade Line
CTL
Tài chính
09/08/2018
Crypto Trade Line
Tài chính
Kết thúc sau
12 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
12 Ngày
-
-
Viarium
VRX
Cơ sở hạ tầng
24/09/2018
Viarium
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
29 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
29 Ngày
-
-
ALLUXE
LXC
Giải trí
23/08/2018
ALLUXE
Giải trí
Kết thúc sau
Ngày mai
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
Ngày mai
-
-
Bitdepositary
BDT
An ninh
05/09/2018
Bitdepositary
An ninh
Kết thúc sau
50 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
50 Ngày
-
-
Metabase
META
Cơ sở hạ tầng
04/09/2018
Metabase
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
38 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
38 Ngày
-
-
KIRIK
KRK
Cơ sở hạ tầng
15/09/2018
KIRIK
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
20 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
20 Ngày
-
-
Binkd
BINK
Tài chính
15/09/2018
Binkd
Tài chính
Kết thúc sau
20 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
20 Ngày
-
-
PreSale Ventures
EVENT
Tài chính
04/09/2018
PreSale Ventures
Tài chính
Kết thúc sau
9 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
9 Ngày
-
-
GigTricks
GBTC
Tài chính
01/09/2018
GigTricks
Tài chính
Kết thúc sau
5 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
5 Ngày
-
-
Fanfare
FAN
Tài chính
27/08/2018
Fanfare
Tài chính
Kết thúc sau
36 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
36 Ngày
-
-
Agrolot
AGLT
Tài chính
01/07/2018
Agrolot
Tài chính
Kết thúc sau
3 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
3 Ngày
-
-
Rateonium
RTC
Truyền thông
25/08/2018
Rateonium
Truyền thông
Kết thúc sau
61 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
61 Ngày
-
-
Opu Labs
OPU
Cơ sở hạ tầng
15/08/2018
Opu Labs
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
5 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
5 Ngày
-
-
PROOF OF TOSS
TOSS 
Cá độ
30/08/2018
PROOF OF TOSS
Cá độ
Kết thúc sau
5 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
5 Ngày
-
-
PavoCoin
PAVO
Cơ sở hạ tầng
13/09/2018
PavoCoin
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
27 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
27 Ngày
-
-
LunarLink
LNL
Tài chính
10/09/2018
LunarLink
Tài chính
Kết thúc sau
15 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
15 Ngày
-
-
Plaza Systems
PLAZA
Truyền thông
15/09/2018
Plaza Systems
Truyền thông
Kết thúc sau
32 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
32 Ngày
-
-
Smart City Enterprise 
CITY
Quản lý
01/08/2018
Smart City Enterprise 
Quản lý
Kết thúc sau
15 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
15 Ngày
-
-
CargoCoin
CRGO
Cơ sở hạ tầng
16/04/2018
CargoCoin
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
97 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
97 Ngày
-
-
CCET Project
CCET
Cơ sở hạ tầng
20/09/2018
CCET Project
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
25 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
25 Ngày
-
-
TrustLogics
TLT
Cơ sở hạ tầng
01/09/2018
TrustLogics
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
Hôm nay
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
Hôm nay
-
-
MyCryptoBank
MCB
Tài chính
10/09/2018
MyCryptoBank
Tài chính
Kết thúc sau
19 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
19 Ngày
-
-
Papusha
PRT
Cơ sở hạ tầng
22/08/2018
Papusha
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
27 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
27 Ngày
-
-
TraXion
TXN
Tài chính
31/08/2018
TraXion
Tài chính
Kết thúc sau
6 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
6 Ngày
-
-
ViValid
ViV
Cơ sở hạ tầng
16/07/2018
ViValid
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
19 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
19 Ngày
-
-
GOODWORK
OOO
Bất Động Sản
15/09/2018
GOODWORK
Bất Động Sản
Kết thúc sau
96 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
96 Ngày
-
-
DEFACTO
VOICE
Quản lý
10/09/2018
DEFACTO
Quản lý
Kết thúc sau
101 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
101 Ngày
-
-
Safinus
SAF
Tài chính
12/09/2018
Safinus
Tài chính
Kết thúc sau
17 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
17 Ngày
-
-
Eloncity
ECT
Cơ sở hạ tầng
01/09/2018
Eloncity
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
5 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
5 Ngày
-
-
EsperanToken
ESRT
Tài chính
29/01/2018
EsperanToken
Tài chính
Kết thúc sau
65 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
65 Ngày
-
-
Modern Finance Chain 
MFX
Tài chính
15/08/2018
Modern Finance Chain 
Tài chính
Kết thúc sau
5 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
5 Ngày
-
-
TEDCHAIN
TED
Trò chơi
17/07/2018
TEDCHAIN
Trò chơi
Kết thúc sau
13 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
13 Ngày
-
-
WeGold
WGD
Giải trí
15/05/2018
WeGold
Giải trí
Kết thúc sau
36 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
36 Ngày
-
-
Zooblin
ZBN
Thương mại điện tử
01/08/2018
Zooblin
Thương mại điện tử
Kết thúc sau
36 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
36 Ngày
-
-
Blockvest
BLV
Tài chính
16/08/2018
Blockvest
Tài chính
Kết thúc sau
5 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
5 Ngày
-
-
DeHedge
DHT
Tài chính
01/09/2018
DeHedge
Tài chính
Kết thúc sau
5 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
5 Ngày
-
-
Wono
WONO
Tài chính
03/09/2018
Wono
Tài chính
Kết thúc sau
6 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
6 Ngày
-
-
WPP ENERGY
WPP
Tài chính
07/09/2018
WPP ENERGY
Tài chính
Kết thúc sau
73 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
73 Ngày
-
-
Aenco
AEN
Truyền thông
01/09/2018
Aenco
Truyền thông
Kết thúc sau
5 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
5 Ngày
-
-
NurseToken
NUR
Chăm sóc Y tế
01/08/2018
NurseToken
Chăm sóc Y tế
Kết thúc sau
36 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
36 Ngày
-
-
Zichain
ZCN
Tài chính
16/09/2018
Zichain
Tài chính
Kết thúc sau
36 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
36 Ngày
-
-
Kepler Technologies
KEP
Cơ sở hạ tầng
01/09/2018
Kepler Technologies
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
5 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
5 Ngày
-
-
Humancoin 
HUMA
Tài chính
15/09/2018
Humancoin 
Tài chính
Kết thúc sau
37 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
37 Ngày
-
-
Dycoin
DYC
Tài chính
01/09/2018
Dycoin
Tài chính
Kết thúc sau
36 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
36 Ngày
-
-
Accounting Blockchain
TAB
Tài chính
15/07/2018
Accounting Blockchain
Tài chính
Kết thúc sau
5 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
5 Ngày
-
-
Neironix
NRX
Tài chính
01/09/2018
Neironix
Tài chính
Kết thúc sau
66 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
66 Ngày
-
-
LeadRex
LDX
Cơ sở hạ tầng
04/08/2018
LeadRex
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
45 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
45 Ngày
-
-
Chelle Coin
CHL
Bất Động Sản
10/09/2018
Chelle Coin
Bất Động Sản
Kết thúc sau
69 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
69 Ngày
-
-
YourBlock
YBK
Tài chính
01/09/2018
YourBlock
Tài chính
Kết thúc sau
5 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
5 Ngày
-
-
Kvantor
KVT
Tài chính
26/08/2018
Kvantor
Tài chính
Kết thúc sau
Hôm nay
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
Hôm nay
-
-
PayBlok
PBLK
Tài chính
21/09/2018
PayBlok
Tài chính
Kết thúc sau
26 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
26 Ngày
-
-
Blockchain Agro Trading
BATT
Thương mại điện tử
22/09/2018
Blockchain Agro Trading
Thương mại điện tử
Kết thúc sau
27 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
27 Ngày
-
-
Dafzo
DFZ
Cơ sở hạ tầng
01/09/2018
Dafzo
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
20 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
20 Ngày
-
-
Lili
LIL
Tài chính
01/09/2018
Lili
Tài chính
Kết thúc sau
6 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
6 Ngày
-
-
WeBuy
WBY
Thương mại điện tử
24/09/2018
WeBuy
Thương mại điện tử
Kết thúc sau
40 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
40 Ngày
-
-
Bablos
BABLOS
Giải trí
05/09/2018
Bablos
Giải trí
Kết thúc sau
16 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
16 Ngày
-
-
United Fans
GOAL
Trò chơi
31/07/2018
United Fans
Trò chơi
Kết thúc sau
5 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
5 Ngày
-
-
Pool of Stake
PSK
Tài chính
20/07/2018
Pool of Stake
Tài chính
Kết thúc sau
5 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
5 Ngày
-
-
Briastorm
BST
Cơ sở hạ tầng
01/09/2018
Briastorm
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
128 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
128 Ngày
-
-
CONTERIUM
CNM
Thương mại điện tử
02/07/2018
CONTERIUM
Thương mại điện tử
Kết thúc sau
5 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
5 Ngày
-
-
LendsBay
LBT
Tài chính
18/09/2018
LendsBay
Tài chính
Kết thúc sau
34 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
34 Ngày
-
-
Namahe
NMH
Tài chính
28/08/2018
Namahe
Tài chính
Kết thúc sau
5 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
5 Ngày
-
-
JULLAR
JUL
Tài chính
20/09/2018
JULLAR
Tài chính
Kết thúc sau
475 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
475 Ngày
-
-
INGOT Coin
IC
Tài chính
01/07/2018
INGOT Coin
Tài chính
Kết thúc sau
15 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
15 Ngày
-
-
IQ Receipt
IQ
Tài chính
01/08/2018
IQ Receipt
Tài chính
Kết thúc sau
36 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
36 Ngày
-
-
HeliosCoin
HLC
Cơ sở hạ tầng
01/07/2018
HeliosCoin
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
6 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
6 Ngày
-
-
Subaj Global Network
SBJ
Tài chính
02/08/2018
Subaj Global Network
Tài chính
Kết thúc sau
5 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
5 Ngày
-
-
Tradetex
TDX
Tài chính
03/08/2018
Tradetex
Tài chính
Kết thúc sau
60 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
60 Ngày
-
-
Anything App
ANYCOIN
Truyền thông
01/09/2018
Anything App
Truyền thông
Kết thúc sau
5 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
5 Ngày
-
-
Benchmark
BMK
Tài chính
28/05/2018
Benchmark
Tài chính
Kết thúc sau
66 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
66 Ngày
-
-
LivingOffset
LOFF
Xã hội
01/09/2018
LivingOffset
Xã hội
Kết thúc sau
5 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
5 Ngày
-
-
Deedcoin
DEED
Bất Động Sản
30/04/2018
Deedcoin
Bất Động Sản
Kết thúc sau
97 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
97 Ngày
-
-
RAWG
RAWG
Trò chơi
05/09/2018
RAWG
Trò chơi
Kết thúc sau
10 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
10 Ngày
-
-
GSC Aviation
GSCP
Cơ sở hạ tầng
24/07/2018
GSC Aviation
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
29 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
29 Ngày
-
-
PayPerBlock
PayB
Thương mại điện tử
10/09/2018
PayPerBlock
Thương mại điện tử
Kết thúc sau
5 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
5 Ngày
-
-
Dominium
DOM
Bất Động Sản
03/09/2018
Dominium
Bất Động Sản
Kết thúc sau
97 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
97 Ngày
-
-
TrustedCars Flex
FLEX
Tài chính
17/09/2018
TrustedCars Flex
Tài chính
Kết thúc sau
19 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
19 Ngày
-
-
Cell Intelligence Chain
CIC
Chăm sóc Y tế
22/09/2018
Cell Intelligence Chain
Chăm sóc Y tế
Kết thúc sau
5 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
5 Ngày
-
-
BGX
BGX
Tài chính
05/09/2018
BGX
Tài chính
Kết thúc sau
8 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
8 Ngày
-
-
The 4th Pillar
FOUR
Xã hội
01/09/2018
The 4th Pillar
Xã hội
Kết thúc sau
6 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
6 Ngày
-
-
Pink Taxi Coin
PTT
Tài chính
01/07/2018
Pink Taxi Coin
Tài chính
Kết thúc sau
5 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
5 Ngày
-
-
NAi Tech
NAi
Tài chính
24/09/2018
NAi Tech
Tài chính
Kết thúc sau
89 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
89 Ngày
-
-
Golden Currency
PGCT
Tài chính
01/09/2018
Golden Currency
Tài chính
Kết thúc sau
20 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
20 Ngày
-
-
rLoop Network
RLP
Cơ sở hạ tầng
31/07/2018
rLoop Network
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
5 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
5 Ngày
-
-
VectorZilla
VZT
Tài chính
01/08/2018
VectorZilla
Tài chính
Kết thúc sau
5 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
5 Ngày
-
-
ClearCost
CCWT
Giải trí
01/07/2018
ClearCost
Giải trí
Kết thúc sau
36 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
36 Ngày
-
-
Immortal Business Assets
IBA
Bất Động Sản
01/09/2018
Immortal Business Assets
Bất Động Sản
Kết thúc sau
5 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
5 Ngày
-
-
Daox
DXC
Tài chính
05/09/2018
Daox
Tài chính
Kết thúc sau
46 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
46 Ngày
-
-
JetSet
JETS
Giải trí
17/09/2018
JetSet
Giải trí
Kết thúc sau
36 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
36 Ngày
-
-
re:factor
REFT
Tài chính
18/09/2018
re:factor
Tài chính
Kết thúc sau
84 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
84 Ngày
-
-
ZIB Token 
ZIB
Truyền thông
03/09/2018
ZIB Token 
Truyền thông
Kết thúc sau
8 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
8 Ngày
-
-
Support Chain
SUP
Thương mại điện tử
01/09/2018
Support Chain
Thương mại điện tử
Kết thúc sau
5 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
5 Ngày
-
-
Creator AI
CR8
Tài chính
15/09/2018
Creator AI
Tài chính
Kết thúc sau
20 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
20 Ngày
-
-
Tutellus
TUT
Xã hội
12/06/2018
Tutellus
Xã hội
Kết thúc sau
5 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
5 Ngày
-
-
Crystals
CRS
Xã hội
19/09/2018
Crystals
Xã hội
Kết thúc sau
24 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
24 Ngày
-
-
Spiking
SPIKE
Tài chính
01/09/2018
Spiking
Tài chính
Kết thúc sau
5 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
5 Ngày
-
-
Topex
TPX
Tài chính
19/09/2018
Topex
Tài chính
Kết thúc sau
22 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
22 Ngày
-
-
NOBAR
NBR
Tài chính
01/09/2018
NOBAR
Tài chính
Kết thúc sau
5 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
5 Ngày
-
-
Õpet Foundation
OPET
Xã hội
01/09/2018
Õpet Foundation
Xã hội
Kết thúc sau
5 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
5 Ngày
-
-
Cryptoleaf
CLF
Tài chính
03/09/2018
Cryptoleaf
Tài chính
Kết thúc sau
7 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
7 Ngày
-
-
TruePlay
TPLAY
Cá độ
01/08/2018
TruePlay
Cá độ
Kết thúc sau
5 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
5 Ngày
-
-
LaneAxis
AXIS
Cơ sở hạ tầng
21/09/2018
LaneAxis
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
25 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
25 Ngày
-
-
Save Environment Token
SET
Chăm sóc Y tế
05/09/2018
Save Environment Token
Chăm sóc Y tế
Kết thúc sau
39 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
39 Ngày
-
-
Airgead Coin
AED
Tài chính
14/09/2018
Airgead Coin
Tài chính
Kết thúc sau
80 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
80 Ngày
-
-
ZetoChain
ZETO
Tài chính
03/09/2018
ZetoChain
Tài chính
Kết thúc sau
3 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
3 Ngày
-
-
Buddy
BUD
Cơ sở hạ tầng
01/08/2018
Buddy
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
34 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
34 Ngày
-
-
Natmin Pure Escrow
NAT
Tài chính
01/09/2018
Natmin Pure Escrow
Tài chính
Kết thúc sau
5 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
5 Ngày
-
-
EMMARES
EMA
Truyền thông
05/05/2018
EMMARES
Truyền thông
Kết thúc sau
5 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
5 Ngày
-
-
Emiba
EMIBA
Cơ sở hạ tầng
02/07/2018
Emiba
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
461 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
461 Ngày
-
-
AgentMile
ESTATE
Bất Động Sản
15/08/2018
AgentMile
Bất Động Sản
Kết thúc sau
22 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
22 Ngày
-
-
ThoreNext
THX
Thương mại điện tử
22/09/2018
ThoreNext
Thương mại điện tử
Kết thúc sau
47 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
47 Ngày
-
-
CrypStock
ICS
Tài chính
21/09/2018
CrypStock
Tài chính
Kết thúc sau
25 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
25 Ngày
-
-
Aeternum
ALF
Cơ sở hạ tầng
01/09/2018
Aeternum
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
6 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
6 Ngày
-
-
AEN Token
AEN
Giải trí
08/09/2018
AEN Token
Giải trí
Kết thúc sau
25 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
25 Ngày
-
-
Reger diamond
RDC
Tài chính
21/07/2018
Reger diamond
Tài chính
Kết thúc sau
37 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
37 Ngày
-
-
Phoneum
PHM
Tài chính
30/07/2018
Phoneum
Tài chính
Kết thúc sau
5 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
5 Ngày
-
-
NEO Finance
NEF
Tài chính
06/09/2018
NEO Finance
Tài chính
Kết thúc sau
5 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
5 Ngày
-
-
Nexusless
NXLS
Cơ sở hạ tầng
01/09/2018
Nexusless
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
5 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
5 Ngày
-
-
Sudan Gold Coin
SGC
Cơ sở hạ tầng
24/08/2018
Sudan Gold Coin
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
5 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
5 Ngày
-
-
TrustDex Token
TDC
Tài chính
25/07/2018
TrustDex Token
Tài chính
Kết thúc sau
30 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
30 Ngày
-
-
Doctor Smart
DSTT
Chăm sóc Y tế
30/07/2018
Doctor Smart
Chăm sóc Y tế
Kết thúc sau
5 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
5 Ngày
-
-
IOU
IOU
Thương mại điện tử
18/09/2018
IOU
Thương mại điện tử
Kết thúc sau
84 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
84 Ngày
-
-
Crowd Machine
CMCT
Truyền thông
28/04/2018
Crowd Machine
Truyền thông
Kết thúc sau
239 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
239 Ngày
-
-
NYiGDE
NYIGDE
Thương mại điện tử
11/08/2018
NYiGDE
Thương mại điện tử
Kết thúc sau
97 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
97 Ngày
-
-
Intelligent Virtual Network
IViN
Truyền thông
01/09/2018
Intelligent Virtual Network
Truyền thông
Kết thúc sau
67 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
67 Ngày
-
-
LNCH
LNCH
Cơ sở hạ tầng
06/05/2018
LNCH
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
192 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
192 Ngày
-
-
Qravity
QCO
Giải trí
31/08/2018
Qravity
Giải trí
Kết thúc sau
12 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
12 Ngày
-
-
DeskBell Chain
DBT
Giải trí
21/05/2018
DeskBell Chain
Giải trí
Kết thúc sau
37 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
37 Ngày
-
-
BitSong
BTSG
Giải trí
10/08/2018
BitSong
Giải trí
Kết thúc sau
46 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
46 Ngày
-
-
Word of Mouth Pro
WMPRO
Cơ sở hạ tầng
20/07/2018
Word of Mouth Pro
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
36 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
36 Ngày
-
-
eByte
EBYTE
Trò chơi
01/09/2018
eByte
Trò chơi
Kết thúc sau
5 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
5 Ngày
-
-
Energy Premier
EPC
Tài chính
21/09/2018
Energy Premier
Tài chính
Kết thúc sau
36 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
36 Ngày
-
-
Attrace
ATTR
Tài chính
01/09/2018
Attrace
Tài chính
Kết thúc sau
32 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
32 Ngày
-
-
Avatara
VTR
Giải trí
01/08/2018
Avatara
Giải trí
Kết thúc sau
20 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
20 Ngày
-
-
JSEcoin
JSE
Tài chính
11/07/2018
JSEcoin
Tài chính
Kết thúc sau
16 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
16 Ngày
-
-
EXMO Coin
EXO
Tài chính
10/09/2018
EXMO Coin
Tài chính
Kết thúc sau
15 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
15 Ngày
-
-
INTRO
ITR
Bất Động Sản
01/06/2018
INTRO
Bất Động Sản
Kết thúc sau
36 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
36 Ngày
-
-
IGT-CRYPTO
IGTT
Tài chính
03/09/2018
IGT-CRYPTO
Tài chính
Kết thúc sau
95 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
95 Ngày
-
-
MedicoHealth
MHP
Chăm sóc Y tế
01/09/2018
MedicoHealth
Chăm sóc Y tế
Kết thúc sau
6 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
6 Ngày
-
-
Health FX
HFX
Chăm sóc Y tế
08/09/2018
Health FX
Chăm sóc Y tế
Kết thúc sau
5 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
5 Ngày
-
-
BeCoin
BEC
Tài chính
01/07/2018
BeCoin
Tài chính
Kết thúc sau
97 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
97 Ngày
-
-
XAYA
CHI 
Giải trí
07/09/2018
XAYA
Giải trí
Kết thúc sau
15 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
15 Ngày
-
-
Heptapolis Humanitarian Energy Coin
HHEC
Cơ sở hạ tầng
20/06/2018
Heptapolis Humanitarian Energy Coin
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
370 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
370 Ngày
-
-
The company Green Energy
GEC
Cơ sở hạ tầng
01/08/2018
The company Green Energy
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
309 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
309 Ngày
-
-
SafeCrypt
SFC
Tài chính
02/05/2018
SafeCrypt
Tài chính
Kết thúc sau
28 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
28 Ngày
-
-
Horyou
HYT
Xã hội
18/06/2018
Horyou
Xã hội
Kết thúc sau
54 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
54 Ngày
-
-
iCasting
TLNT
Giải trí
24/09/2018
iCasting
Giải trí
Kết thúc sau
26 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
26 Ngày
-
-
BUZCOIN
BUZ
Truyền thông
01/08/2018
BUZCOIN
Truyền thông
Kết thúc sau
25 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
25 Ngày
-
-
BQT
BQT
Tài chính
18/09/2018
BQT
Tài chính
Kết thúc sau
84 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
84 Ngày
-
-
Unboxed
NBOX
Truyền thông
01/09/2018
Unboxed
Truyền thông
Kết thúc sau
5 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
5 Ngày
-
-
Ojooo
OJX
Tài chính
14/09/2018
Ojooo
Tài chính
Kết thúc sau
30 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
30 Ngày
-
-
Coinadvisor
CADV
Tài chính
24/06/2018
Coinadvisor
Tài chính
Kết thúc sau
61 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
61 Ngày
-
-
Bitcub
BCU
Tài chính
21/07/2018
Bitcub
Tài chính
Kết thúc sau
5 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
5 Ngày
-
-
CBDoken
CBDF
Tài chính
01/09/2018
CBDoken
Tài chính
Kết thúc sau
36 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
36 Ngày
-
-
OPP Open WiFi
OPP
Truyền thông
14/08/2018
OPP Open WiFi
Truyền thông
Kết thúc sau
66 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
66 Ngày
-
-
Game Protocol Token
GPT
Trò chơi
01/09/2018
Game Protocol Token
Trò chơi
Kết thúc sau
5 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
5 Ngày
-
-
Kuende
KUE
Truyền thông
15/09/2018
Kuende
Truyền thông
Kết thúc sau
5 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
5 Ngày
-
-
Centaure
CEN
Truyền thông
10/09/2018
Centaure
Truyền thông
Kết thúc sau
46 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
46 Ngày
-
-
Dona
DNC
Tài chính
22/05/2018
Dona
Tài chính
Kết thúc sau
36 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
36 Ngày
-
-
Delta-X
DLX
Tài chính
16/09/2018
Delta-X
Tài chính
Kết thúc sau
81 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
81 Ngày
-
-
MB8 Coin
MB8
Tài chính
19/06/2018
MB8 Coin
Tài chính
Kết thúc sau
41 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
41 Ngày
-
-
DEMaCoin
DMC
Thương mại điện tử
01/06/2018
DEMaCoin
Thương mại điện tử
Kết thúc sau
36 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
36 Ngày
-
-
Cryptics
CRP
Tài chính
27/08/2018
Cryptics
Tài chính
Kết thúc sau
Ngày mai
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
Ngày mai
-
-
Enkronos
ENK
Xã hội
18/09/2018
Enkronos
Xã hội
Kết thúc sau
56 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
56 Ngày
-
-
ARROUND
ARR
Truyền thông
15/09/2018
ARROUND
Truyền thông
Kết thúc sau
51 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
51 Ngày
-
-
SECURIX 
SRXIO
Tài chính
07/09/2018
SECURIX 
Tài chính
Kết thúc sau
36 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
36 Ngày
-
-