Lịch ICO
Tên
Ký hiệu
Thể loại
Ngày Bắt Đầu
Kết thúc sau
Gây Quỹ
Đã hoàn thiện
Tkeycoin DAO
 TCD
Cơ sở hạ tầng
01/05/2018
Tkeycoin DAO
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
134 Ngày
Gây Quỹ
21.7M
Đã hoàn thiện
24%
134 Ngày
21.7M
24%
Ubex
UBEX
Cơ sở hạ tầng
21/05/2018
Ubex
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
25 Ngày
Gây Quỹ
8.4M
Đã hoàn thiện
73%
25 Ngày
8.4M
73%
Ponder
PON
Xã hội
01/07/2018
Ponder
Xã hội
Kết thúc sau
12 Ngày
Gây Quỹ
7.6M
Đã hoàn thiện
32%
12 Ngày
7.6M
32%
Vital Skin Token
VTSK
Chăm sóc Y tế
30/04/2018
Vital Skin Token
Chăm sóc Y tế
Kết thúc sau
11 Ngày
Gây Quỹ
6.9M
Đã hoàn thiện
23%
11 Ngày
6.9M
23%
RedCab
REDC
Xã hội
22/06/2018
RedCab
Xã hội
Kết thúc sau
27 Ngày
Gây Quỹ
5.5M
Đã hoàn thiện
50%
27 Ngày
5.5M
50%
Swiss Alps Mining
SAM
Cơ sở hạ tầng
15/06/2018
Swiss Alps Mining
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
8 Ngày
Gây Quỹ
5.4M
Đã hoàn thiện
6%
8 Ngày
5.4M
6%
Chynge
XCLP
Tài chính
28/06/2018
Chynge
Tài chính
Kết thúc sau
68 Ngày
Gây Quỹ
5.0M
Đã hoàn thiện
18%
68 Ngày
5.0M
18%
Productivist
PROD
Cơ sở hạ tầng
16/05/2018
Productivist
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
12 Ngày
Gây Quỹ
4.3M
Đã hoàn thiện
19%
12 Ngày
4.3M
19%
Ubcoin
UBC
Tài chính
02/04/2018
Ubcoin
Tài chính
Kết thúc sau
39 Ngày
Gây Quỹ
3.7M
Đã hoàn thiện
27%
39 Ngày
3.7M
27%
Datareum
DTN
Cơ sở hạ tầng
02/06/2018
Datareum
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
18 Ngày
Gây Quỹ
3.6M
Đã hoàn thiện
20%
18 Ngày
3.6M
20%
Asura Coin
ASA
Trò chơi
02/06/2018
Asura Coin
Trò chơi
Kết thúc sau
12 Ngày
Gây Quỹ
3.5M
Đã hoàn thiện
29%
12 Ngày
3.5M
29%
Nuvus
GETX
Cơ sở hạ tầng
01/06/2018
Nuvus
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
43 Ngày
Gây Quỹ
3.3M
Đã hoàn thiện
9%
43 Ngày
3.3M
9%
Iagon
IAG
Cơ sở hạ tầng
07/07/2018
Iagon
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
19 Ngày
Gây Quỹ
2.8M
Đã hoàn thiện
13%
19 Ngày
2.8M
13%
MDL Talent Hub
MDL
Truyền thông
24/03/2018
MDL Talent Hub
Truyền thông
Kết thúc sau
68 Ngày
Gây Quỹ
2.5M
Đã hoàn thiện
14%
68 Ngày
2.5M
14%
VRT World
VRT
Trò chơi
14/03/2018
VRT World
Trò chơi
Kết thúc sau
11 Ngày
Gây Quỹ
2.2M
Đã hoàn thiện
14%
11 Ngày
2.2M
14%
GreenX
GEX
Cơ sở hạ tầng
15/06/2018
GreenX
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
12 Ngày
Gây Quỹ
2.1M
Đã hoàn thiện
7%
12 Ngày
2.1M
7%
UHIVE
HVE
Giải trí
10/06/2018
UHIVE
Giải trí
Kết thúc sau
58 Ngày
Gây Quỹ
2.1M
Đã hoàn thiện
4%
58 Ngày
2.1M
4%
Ideal Digital Memory
IDM
Cơ sở hạ tầng
04/06/2018
Ideal Digital Memory
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
77 Ngày
Gây Quỹ
1.9M
Đã hoàn thiện
7%
77 Ngày
1.9M
7%
Kalki Coin
KLC
Tài chính
01/07/2018
Kalki Coin
Tài chính
Kết thúc sau
43 Ngày
Gây Quỹ
1.7M
Đã hoàn thiện
2%
43 Ngày
1.7M
2%
4NEW
KWATT
Cơ sở hạ tầng
09/06/2018
4NEW
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
22 Ngày
Gây Quỹ
1.6M
Đã hoàn thiện
5%
22 Ngày
1.6M
5%
Trust Funding Coin
TFC
Tài chính
01/05/2018
Trust Funding Coin
Tài chính
Kết thúc sau
12 Ngày
Gây Quỹ
1.6M
Đã hoàn thiện
11%
12 Ngày
1.6M
11%
Paygine
PGC
Tài chính
18/06/2018
Paygine
Tài chính
Kết thúc sau
29 Ngày
Gây Quỹ
1.5M
Đã hoàn thiện
5%
29 Ngày
1.5M
5%
Dacxi
DAC
Tài chính
11/06/2017
Dacxi
Tài chính
Kết thúc sau
12 Ngày
Gây Quỹ
1.5M
Đã hoàn thiện
15%
12 Ngày
1.5M
15%
idap
IDAP
Tài chính
25/06/2018
idap
Tài chính
Kết thúc sau
42 Ngày
Gây Quỹ
1.4M
Đã hoàn thiện
9%
42 Ngày
1.4M
9%
MediBit
MDB
Chăm sóc Y tế
01/07/2018
MediBit
Chăm sóc Y tế
Kết thúc sau
74 Ngày
Gây Quỹ
1.3M
Đã hoàn thiện
23%
74 Ngày
1.3M
23%
Rocati Limited
IRC
Bất Động Sản
10/04/2018
Rocati Limited
Bất Động Sản
Kết thúc sau
Hôm nay
Gây Quỹ
1.1M
Đã hoàn thiện
2%
Hôm nay
1.1M
2%
Gamblica
GMBC
Cá độ
01/03/2018
Gamblica
Cá độ
Kết thúc sau
13 Ngày
Gây Quỹ
1.0M
Đã hoàn thiện
4%
13 Ngày
1.0M
4%
Gastery
WTR
Cơ sở hạ tầng
01/05/2018
Gastery
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
13 Ngày
Gây Quỹ
966.1K
Đã hoàn thiện
12%
13 Ngày
966.1K
12%
Fast Invest
FIT
Tài chính
01/04/2018
Fast Invest
Tài chính
Kết thúc sau
256 Ngày
Gây Quỹ
710.5K
Đã hoàn thiện
0.3%
256 Ngày
710.5K
0.3%
Room DAO 
RDC
Giải trí
01/07/2018
Room DAO 
Giải trí
Kết thúc sau
11 Ngày
Gây Quỹ
674.8K
Đã hoàn thiện
45%
11 Ngày
674.8K
45%
Luckchemy
LUK
Cá độ
22/05/2018
Luckchemy
Cá độ
Kết thúc sau
Ngày mai
Gây Quỹ
589.1K
Đã hoàn thiện
2%
Ngày mai
589.1K
2%
UMKA
UMK
Tài chính
01/06/2018
UMKA
Tài chính
Kết thúc sau
13 Ngày
Gây Quỹ
542.6K
Đã hoàn thiện
5%
13 Ngày
542.6K
5%
Wiki Token
WIKI
Tài chính
09/04/2018
Wiki Token
Tài chính
Kết thúc sau
21 Ngày
Gây Quỹ
403.9K
Đã hoàn thiện
2%
21 Ngày
403.9K
2%
Eurocoinpay
ECT
Tài chính
01/03/2018
Eurocoinpay
Tài chính
Kết thúc sau
104 Ngày
Gây Quỹ
348.3K
Đã hoàn thiện
1%
104 Ngày
348.3K
1%
Ivyn
IVYN
Tài chính
01/06/2018
Ivyn
Tài chính
Kết thúc sau
12 Ngày
Gây Quỹ
339.2K
Đã hoàn thiện
1.3%
12 Ngày
339.2K
1.3%
Xmoneta
XMN
Tài chính
13/03/2018
Xmoneta
Tài chính
Kết thúc sau
165 Ngày
Gây Quỹ
305.4K
Đã hoàn thiện
7%
165 Ngày
305.4K
7%
PacManCoin
PMC
Trò chơi
05/05/2018
PacManCoin
Trò chơi
Kết thúc sau
17 Ngày
Gây Quỹ
300K
Đã hoàn thiện
1%
17 Ngày
300K
1%
INTRO
ITR
Bất Động Sản
01/06/2018
INTRO
Bất Động Sản
Kết thúc sau
42 Ngày
Gây Quỹ
206.7K
Đã hoàn thiện
1%
42 Ngày
206.7K
1%
Agro Tech Farm
ATF
Tài chính
01/06/2018
Agro Tech Farm
Tài chính
Kết thúc sau
12 Ngày
Gây Quỹ
160.2K
Đã hoàn thiện
1%
12 Ngày
160.2K
1%
Cultural Places
CC
Giải trí
05/03/2018
Cultural Places
Giải trí
Kết thúc sau
165 Ngày
Gây Quỹ
159.6K
Đã hoàn thiện
1%
165 Ngày
159.6K
1%
Netterium
NETR
Xã hội
01/04/2018
Netterium
Xã hội
Kết thúc sau
52 Ngày
Gây Quỹ
117K
Đã hoàn thiện
1%
52 Ngày
117K
1%
HTFx
HTF
Tài chính
23/04/2018
HTFx
Tài chính
Kết thúc sau
336 Ngày
Gây Quỹ
74.6K
Đã hoàn thiện
4%
336 Ngày
74.6K
4%
DOOH ADS
4TH
Thương mại điện tử
04/05/2018
DOOH ADS
Thương mại điện tử
Kết thúc sau
214 Ngày
Gây Quỹ
71.4K
Đã hoàn thiện
10%
214 Ngày
71.4K
10%
Cube Chain
QUB
Thương mại điện tử
30/06/2018
Cube Chain
Thương mại điện tử
Kết thúc sau
78 Ngày
Gây Quỹ
57.9K
Đã hoàn thiện
0.3%
78 Ngày
57.9K
0.3%
VinCoin
VNC
Thương mại điện tử
01/05/2018
VinCoin
Thương mại điện tử
Kết thúc sau
43 Ngày
Gây Quỹ
37.8K
Đã hoàn thiện
3%
43 Ngày
37.8K
3%
Honey Coin
HONY
Tài chính
01/06/2018
Honey Coin
Tài chính
Kết thúc sau
12 Ngày
Gây Quỹ
37.7K
Đã hoàn thiện
38%
12 Ngày
37.7K
38%
AISI
AISI
Tài chính
30/05/2018
AISI
Tài chính
Kết thúc sau
Ngày mai
Gây Quỹ
29.4K
Đã hoàn thiện
0.23%
Ngày mai
29.4K
0.23%
Bulleon
BLN
Tài chính
01/01/2018
Bulleon
Tài chính
Kết thúc sau
165 Ngày
Gây Quỹ
8K
Đã hoàn thiện
0.01%
165 Ngày
8K
0.01%
Involve
IQO
Trò chơi
01/06/2018
Involve
Trò chơi
Kết thúc sau
44 Ngày
Gây Quỹ
4K
Đã hoàn thiện
0.02%
44 Ngày
4K
0.02%
REPLAY TOKEN
REPLAY
Trò chơi
06/07/2018
REPLAY TOKEN
Trò chơi
Kết thúc sau
18 Ngày
Gây Quỹ
36.0
Đã hoàn thiện
-
18 Ngày
36.0
-
JSEcoin
JSE
Tài chính
11/07/2018
JSEcoin
Tài chính
Kết thúc sau
84 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
84 Ngày
-
-
BitNautic
BTNT
Cơ sở hạ tầng
01/06/2018
BitNautic
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
11 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
11 Ngày
-
-
VOLPO
VLP
Tài chính
16/06/2018
VOLPO
Tài chính
Kết thúc sau
28 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
28 Ngày
-
-
Agrolot
AGLT
Tài chính
01/07/2018
Agrolot
Tài chính
Kết thúc sau
40 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
40 Ngày
-
-
Etheal
HEAL
Chăm sóc Y tế
25/06/2018
Etheal
Chăm sóc Y tế
Kết thúc sau
4 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
4 Ngày
-
-
AXenS
AXS
Tài chính
16/05/2018
AXenS
Tài chính
Kết thúc sau
12 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
12 Ngày
-
-
Namahe
NMH
Tài chính
28/06/2018
Namahe
Tài chính
Kết thúc sau
12 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
12 Ngày
-
-
Cryptoscene
SCENE
Truyền thông
21/06/2018
Cryptoscene
Truyền thông
Kết thúc sau
19 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
19 Ngày
-
-
PROOF OF TOSS
TOSS 
Cá độ
30/06/2018
PROOF OF TOSS
Cá độ
Kết thúc sau
42 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
42 Ngày
-
-
TEDCHAIN
TED
Trò chơi
17/07/2018
TEDCHAIN
Trò chơi
Kết thúc sau
81 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
81 Ngày
-
-
smArt Of Giving
AOG
Tài chính
15/06/2018
smArt Of Giving
Tài chính
Kết thúc sau
8 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
8 Ngày
-
-
Aimedis
AIM
Chăm sóc Y tế
11/07/2018
Aimedis
Chăm sóc Y tế
Kết thúc sau
48 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
48 Ngày
-
-
Cointrade Exchange
CTT
Tài chính
01/07/2018
Cointrade Exchange
Tài chính
Kết thúc sau
12 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
12 Ngày
-
-
INGOT Coin
IC
Tài chính
01/07/2018
INGOT Coin
Tài chính
Kết thúc sau
23 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
23 Ngày
-
-
MB8 Coin
MB8
Tài chính
19/06/2018
MB8 Coin
Tài chính
Kết thúc sau
43 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
43 Ngày
-
-
Retail.Global
RGT
Thương mại điện tử
17/07/2018
Retail.Global
Thương mại điện tử
Kết thúc sau
43 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
43 Ngày
-
-
Baanx.com
BXX
Tài chính
01/07/2018
Baanx.com
Tài chính
Kết thúc sau
12 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
12 Ngày
-
-
Articlex
ARTX
Cơ sở hạ tầng
15/06/2018
Articlex
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
32 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
32 Ngày
-
-
ClearCost
CCWT
Giải trí
01/07/2018
ClearCost
Giải trí
Kết thúc sau
43 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
43 Ngày
-
-
CargoCoin
CRGO
Cơ sở hạ tầng
16/04/2018
CargoCoin
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
165 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
165 Ngày
-
-
Thore Exchange
THE
Tài chính
01/07/2018
Thore Exchange
Tài chính
Kết thúc sau
11 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
11 Ngày
-
-
CoinPennant
CPNT
Tài chính
01/07/2018
CoinPennant
Tài chính
Kết thúc sau
12 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
12 Ngày
-
-
EMMARES
EMA
Truyền thông
05/05/2018
EMMARES
Truyền thông
Kết thúc sau
48 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
48 Ngày
-
-
WHEN Token
WHEN
Truyền thông
19/03/2018
WHEN Token
Truyền thông
Kết thúc sau
62 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
62 Ngày
-
-
U42 Token
U42
Truyền thông
02/07/2018
U42 Token
Truyền thông
Kết thúc sau
45 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
45 Ngày
-
-
GrabAMeal
GAM
Chăm sóc Y tế
01/07/2018
GrabAMeal
Chăm sóc Y tế
Kết thúc sau
30 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
30 Ngày
-
-
WorkChain Centers
TECH
Bất Động Sản
16/07/2018
WorkChain Centers
Bất Động Sản
Kết thúc sau
41 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
41 Ngày
-
-
Worldopoly
WPT
Trò chơi
27/06/2018
Worldopoly
Trò chơi
Kết thúc sau
39 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
39 Ngày
-
-
Deedcoin
DEED
Bất Động Sản
30/04/2018
Deedcoin
Bất Động Sản
Kết thúc sau
165 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
165 Ngày
-
-
Ceyron
CEY
Tài chính
01/07/2018
Ceyron
Tài chính
Kết thúc sau
43 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
43 Ngày
-
-
Kvantor
KVT
Tài chính
25/06/2018
Kvantor
Tài chính
Kết thúc sau
5 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
5 Ngày
-
-
Online
OIO
Tài chính
10/07/2018
Online
Tài chính
Kết thúc sau
12 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
12 Ngày
-
-
Abulaba
AAA
Tài chính
20/06/2018
Abulaba
Tài chính
Kết thúc sau
52 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
52 Ngày
-
-
Modern Finance Chain 
MFX
Tài chính
25/06/2018
Modern Finance Chain 
Tài chính
Kết thúc sau
6 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
6 Ngày
-
-
Coinadvisor
CADV
Tài chính
24/06/2018
Coinadvisor
Tài chính
Kết thúc sau
129 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
129 Ngày
-
-
Liger Coin
LIC
Cá độ
17/06/2018
Liger Coin
Cá độ
Kết thúc sau
13 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
13 Ngày
-
-
Etherisc
DIP
Tài chính
25/06/2018
Etherisc
Tài chính
Kết thúc sau
4 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
4 Ngày
-
-
Creator AI
CR8
Tài chính
15/07/2018
Creator AI
Tài chính
Kết thúc sau
27 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
27 Ngày
-
-
Stoxum
STM
Tài chính
01/07/2018
Stoxum
Tài chính
Kết thúc sau
22 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
22 Ngày
-
-
ByTheWay
BTWAY
Tài chính
15/07/2018
ByTheWay
Tài chính
Kết thúc sau
58 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
58 Ngày
-
-
Aigo
AIGO
Cơ sở hạ tầng
11/05/2018
Aigo
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
11 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
11 Ngày
-
-
YourBlock
YBK
Tài chính
01/07/2018
YourBlock
Tài chính
Kết thúc sau
12 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
12 Ngày
-
-
Alphacon
ALP
Chăm sóc Y tế
15/07/2018
Alphacon
Chăm sóc Y tế
Kết thúc sau
11 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
11 Ngày
-
-
Chrysalis Coin
CWH
Tài chính
11/06/2018
Chrysalis Coin
Tài chính
Kết thúc sau
33 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
33 Ngày
-
-
DICE Money
CET
Tài chính
12/05/2018
DICE Money
Tài chính
Kết thúc sau
3 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
3 Ngày
-
-
Qravity
QCO
Giải trí
17/07/2018
Qravity
Giải trí
Kết thúc sau
48 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
48 Ngày
-
-
Mcfly.aero
MFL
Cơ sở hạ tầng
05/04/2018
Mcfly.aero
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
12 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
12 Ngày
-
-
Ethbay
EBY
Tài chính
07/06/2018
Ethbay
Tài chính
Kết thúc sau
19 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
19 Ngày
-
-
Tip Blockchain
TIP
Tài chính
13/07/2018
Tip Blockchain
Tài chính
Kết thúc sau
29 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
29 Ngày
-
-
ENDO Protocol
ET
Cơ sở hạ tầng
20/06/2018
ENDO Protocol
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
37 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
37 Ngày
-
-
Avatara
VTR
Giải trí
16/07/2018
Avatara
Giải trí
Kết thúc sau
28 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
28 Ngày
-
-
GoNetwork
GOT
Cơ sở hạ tầng
11/06/2018
GoNetwork
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
11 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
11 Ngày
-
-
Trippki
TRIP
Giải trí
02/07/2018
Trippki
Giải trí
Kết thúc sau
14 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
14 Ngày
-
-
Exolover
EXO
Giải trí
29/06/2018
Exolover
Giải trí
Kết thúc sau
6 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
6 Ngày
-
-
Property Coin
PCX
Bất Động Sản
01/05/2018
Property Coin
Bất Động Sản
Kết thúc sau
12 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
12 Ngày
-
-
EpigenCare
EPIC
Chăm sóc Y tế
16/04/2018
EpigenCare
Chăm sóc Y tế
Kết thúc sau
12 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
12 Ngày
-
-
Pink Taxi Coin
PTT
Tài chính
01/07/2018
Pink Taxi Coin
Tài chính
Kết thúc sau
58 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
58 Ngày
-
-
LEXIT
LXT
Tài chính
19/06/2018
LEXIT
Tài chính
Kết thúc sau
6 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
6 Ngày
-
-
HireGo
HGO
Xã hội
01/07/2018
HireGo
Xã hội
Kết thúc sau
26 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
26 Ngày
-
-
Phoneum
PHM
Tài chính
21/06/2018
Phoneum
Tài chính
Kết thúc sau
2 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
2 Ngày
-
-
SafeCrypt
SFC
Tài chính
02/05/2018
SafeCrypt
Tài chính
Kết thúc sau
4 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
4 Ngày
-
-
Fluzcoin
FFC
Tài chính
01/07/2018
Fluzcoin
Tài chính
Kết thúc sau
58 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
58 Ngày
-
-
Accounting Blockchain
TAB
Tài chính
15/07/2018
Accounting Blockchain
Tài chính
Kết thúc sau
73 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
73 Ngày
-
-
P2P Solutions Foundation
P2PS
Cơ sở hạ tầng
02/04/2018
P2P Solutions Foundation
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
43 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
43 Ngày
-
-
LivingOffset
LOFF
Xã hội
18/07/2018
LivingOffset
Xã hội
Kết thúc sau
12 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
12 Ngày
-
-
HeliosCoin
HLC
Cơ sở hạ tầng
01/07/2018
HeliosCoin
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
74 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
74 Ngày
-
-
SilkChain
SILK
Cơ sở hạ tầng
10/07/2018
SilkChain
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
11 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
11 Ngày
-
-
CoinLaunch
COIN
Tài chính
01/07/2018
CoinLaunch
Tài chính
Kết thúc sau
47 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
47 Ngày
-
-
Viva Network
VIVA
Bất Động Sản
12/07/2018
Viva Network
Bất Động Sản
Kết thúc sau
26 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
26 Ngày
-
-
TV-TWO
TTV
Truyền thông
24/05/2018
TV-TWO
Truyền thông
Kết thúc sau
5 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
5 Ngày
-
-
Virtual Universe
VU
Trò chơi
01/07/2018
Virtual Universe
Trò chơi
Kết thúc sau
73 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
73 Ngày
-
-
Staramba
STT
Giải trí
20/06/2018
Staramba
Giải trí
Kết thúc sau
6 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
6 Ngày
-
-
WeGold
WGD
Giải trí
15/05/2018
WeGold
Giải trí
Kết thúc sau
9 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
9 Ngày
-
-
CONTERIUM
CNM
Thương mại điện tử
02/07/2018
CONTERIUM
Thương mại điện tử
Kết thúc sau
73 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
73 Ngày
-
-
Alt.Estate
ALT
Bất Động Sản
30/05/2018
Alt.Estate
Bất Động Sản
Kết thúc sau
12 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
12 Ngày
-
-
Emiba
EMIBA
Cơ sở hạ tầng
02/07/2018
Emiba
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
529 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
529 Ngày
-
-
Subaj Global Network
SBJ
Tài chính
19/07/2018
Subaj Global Network
Tài chính
Kết thúc sau
13 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
13 Ngày
-
-
HIO COIN
HIO
Tài chính
20/05/2018
HIO COIN
Tài chính
Kết thúc sau
32 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
32 Ngày
-
-
Heptapolis Humanitarian Energy Coin
HHEC
Cơ sở hạ tầng
20/06/2018
Heptapolis Humanitarian Energy Coin
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
438 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
438 Ngày
-
-
IZX
 IZX
Giải trí
18/07/2018
IZX
Giải trí
Kết thúc sau
43 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
43 Ngày
-
-
ViValid
ViV
Cơ sở hạ tầng
16/07/2018
ViValid
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
87 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
87 Ngày
-
-
BeCoin
BEC
Tài chính
01/07/2018
BeCoin
Tài chính
Kết thúc sau
165 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
165 Ngày
-
-
Enkidu
ENK
Tài chính
15/06/2018
Enkidu
Tài chính
Kết thúc sau
27 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
27 Ngày
-
-
Loyakk
LYK
Cơ sở hạ tầng
15/06/2018
Loyakk
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
3 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
3 Ngày
-
-
NOBAR
NBR
Tài chính
16/07/2018
NOBAR
Tài chính
Kết thúc sau
28 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
28 Ngày
-
-
ThaneCoin
TPI
Bất Động Sản
16/05/2018
ThaneCoin
Bất Động Sản
Kết thúc sau
3 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
3 Ngày
-
-
EtherInc
ETI
Tài chính
15/07/2018
EtherInc
Tài chính
Kết thúc sau
6 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
6 Ngày
-
-
DeskBell Chain
DBT
Giải trí
21/05/2018
DeskBell Chain
Giải trí
Kết thúc sau
105 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
105 Ngày
-
-
Crystals
CRS
Xã hội
19/06/2018
Crystals
Xã hội
Kết thúc sau
Hôm nay
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
Hôm nay
-
-
Neonexchange
NEX
Tài chính
20/06/2018
Neonexchange
Tài chính
Kết thúc sau
Ngày mai
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
Ngày mai
-
-
Union
UNI
Tài chính
01/05/2018
Union
Tài chính
Kết thúc sau
12 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
12 Ngày
-
-
OkeyDokey
OKEY
An ninh
11/07/2018
OkeyDokey
An ninh
Kết thúc sau
36 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
36 Ngày
-
-
Talao
TALAO
Cơ sở hạ tầng
02/07/2018
Talao
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
10 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
10 Ngày
-
-
CargoConX
TICS
Tài chính
21/05/2018
CargoConX
Tài chính
Kết thúc sau
38 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
38 Ngày
-
-
Bitway
BTWN
Tài chính
27/04/2018
Bitway
Tài chính
Kết thúc sau
8 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
8 Ngày
-
-
MCV-CAP
MCV
Cơ sở hạ tầng
21/06/2018
MCV-CAP
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
32 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
32 Ngày
-
-
Saturn Network
SATURN
Tài chính
01/05/2018
Saturn Network
Tài chính
Kết thúc sau
12 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
12 Ngày
-
-
SCO Coin
SCO
Tài chính
05/06/2018
SCO Coin
Tài chính
Kết thúc sau
17 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
17 Ngày
-
-
EsperanToken
ESRT
Tài chính
29/01/2018
EsperanToken
Tài chính
Kết thúc sau
133 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
133 Ngày
-
-
RYFTS
RFT
Cá độ
05/07/2018
RYFTS
Cá độ
Kết thúc sau
37 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
37 Ngày
-
-
BOSTOKEN 
BOS
Tài chính
18/07/2018
BOSTOKEN 
Tài chính
Kết thúc sau
30 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
30 Ngày
-
-
Crowd Machine
CMCT
Truyền thông
28/04/2018
Crowd Machine
Truyền thông
Kết thúc sau
307 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
307 Ngày
-
-
IcoHelper
ICO
Tài chính
28/05/2018
IcoHelper
Tài chính
Kết thúc sau
13 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
13 Ngày
-
-
Dona
DNC
Tài chính
22/05/2018
Dona
Tài chính
Kết thúc sau
43 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
43 Ngày
-
-
LNCH
LNCH
Cơ sở hạ tầng
06/05/2018
LNCH
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
260 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
260 Ngày
-
-
Horyou
HYT
Xã hội
18/06/2018
Horyou
Xã hội
Kết thúc sau
30 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
30 Ngày
-
-
PreSale Ventures
EVENT
Tài chính
15/07/2018
PreSale Ventures
Tài chính
Kết thúc sau
27 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
27 Ngày
-
-
METAtip
META
Tài chính
01/01/2018
METAtip
Tài chính
Kết thúc sau
13 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
13 Ngày
-
-
LICERIO
LCR
Tài chính
10/07/2018
LICERIO
Tài chính
Kết thúc sau
64 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
64 Ngày
-
-
GoldenHash
XGH
Tài chính
23/06/2018
GoldenHash
Tài chính
Kết thúc sau
35 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
35 Ngày
-
-
Safinus
SAF
Tài chính
12/07/2018
Safinus
Tài chính
Kết thúc sau
24 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
24 Ngày
-
-
ZetoChain
ZETO
Tài chính
09/07/2018
ZetoChain
Tài chính
Kết thúc sau
12 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
12 Ngày
-
-
Wixlar
WIX
Tài chính
15/04/2018
Wixlar
Tài chính
Kết thúc sau
11 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
11 Ngày
-
-
Benchmark
BMK
Tài chính
28/05/2018
Benchmark
Tài chính
Kết thúc sau
134 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
134 Ngày
-
-
IXTUS
IXE
Xã hội
16/07/2018
IXTUS
Xã hội
Kết thúc sau
45 Ngày
Gây Quỹ
-
Đã hoàn thiện
-
45 Ngày
-
-