Ký hiệu (CFDs)
Tháng
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
Jul 19
15.432
15.348
15.457
15.287
+0.142
+0.93%
02:58:10 | Metals
Sep 19
64.22
64.71
65.02
63.38
-0.23
-0.36%
02:58:30 | Energy
Aug 19
57.87
57.91
58.21
56.77
+0.44
+0.77%
02:58:28 | Energy
Sep 19
542.62
530.25
544.12
526.88
+12.62
+2.38%
01:19:59 | Agriculture
Aug 19
1,422.20
1,404.15
1,423.75
1,403.65
+22.10
+1.58%
02:58:28 | Metals
Sep 19
2.708
2.705
2.712
2.681
+0.004
+0.15%
02:58:08 | Metals
Aug 19
102.537
102.975
103.463
101.975
+0.312
+0.31%
01:04:58 | Agriculture
Aug 19
131.82
134.22
134.54
130.97
-2.88
-2.14%
01:04:59 | Agriculture
Sep 19
451.75
447.62
453.38
446.12
+4.75
+1.06%
01:19:59 | Agriculture
1,913.00
1,902.00
1,914.25
1,888.75
+5.75
+0.30%
00:59:56 | Metals
Sep 19
1,425.00
1,409.00
1,426.00
1,406.00
+44.00
+3.19%
24/06 | Agriculture
Sep 19
2,488.00
2,506.00
2,533.00
2,482.00
-14.00
-0.56%
00:29:37 | Agriculture
Jul 19
584.63
590.13
592.38
578.25
-2.37
-0.40%
02:58:14 | Energy
Jul 19
398.20
409.60
412.70
393.30
-7.10
-1.75%
02:57:59 | Agriculture
Jul 19
72.86
76.24
76.24
72.61
-3.39
-4.45%
01:04:55 | Agriculture
Aug 19
2.284
2.182
2.297
2.179
+0.115
+5.30%
02:57:33 | Energy
2,490.25
2,429.50
2,492.00
2,424.25
+56.75
+2.33%
00:59:39 | Metals
1,800.25
1,768.00
1,802.00
1,766.75
+32.25
+1.82%
00:59:39 | Metals
12,190.00
12,132.50
12,230.00
12,012.50
+77.50
+0.64%
00:59:49 | Metals
Sep 19
102.83
103.20
104.73
101.40
-0.47
-0.45%
00:59:47 | Agriculture
Sep 19
1,530.05
1,494.05
1,537.60
1,491.40
+30.45
+2.03%
02:57:26 | Metals
Oct 19
818.60
814.40
820.60
812.05
+2.90
+0.36%
02:58:16 | Metals
19,050.00
19,052.50
19,085.00
18,685.00
+67.50
+0.36%
00:54:56 | Metals
Sep 19
11.528
11.625
11.668
11.493
-0.107
-0.92%
01:18:12 | Agriculture
Aug 19
1.8175
1.8317
1.8562
1.7992
+0.0014
+0.08%
02:58:32 | Energy
273.50
274.00
275.20
268.00
-1.80
-0.65%
01:20:07 | Agriculture
5,967.50
5,965.25
5,976.75
5,915.25
+6.25
+0.10%
00:59:59 | Metals