Tên
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
2,859.53
2,852.08
2,885.48
2,854.23
-16.79
-0.58%
18/05 | NYSE
7,348.62
7,330.75
7,354.22
7,307.33
-4.89
-0.07%
17/05 | Luân Đôn
3,425.64
3,421.85
3,436.45
3,402.56
-12.92
-0.38%
17/05 | Xetra
6,365.30
6,388.61
6,398.30
6,327.80
+37.50
+0.59%
17/05 | Sydney
21,250.09
21,261.00
21,398.85
21,199.98
+187.11
+0.89%
17/05 | Tokyo
27,946.46
28,324.50
28,428.00
27,909.73
-328.61
-1.16%
17/05 | Hồng Kông
2,882.30
2,955.13
2,956.78
2,873.80
-73.41
-2.48%
17/05 | Thượng Hải