Tên
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
2,800.71
2,840.48
2,846.16
2,800.47
-54.17
-1.90%
23/03 | NYSE
7,207.59
7,343.73
7,356.37
7,192.76
-147.72
-2.01%
22/03 | Luân Đôn
3,305.73
3,380.55
3,377.93
3,301.60
-61.67
-1.83%
22/03 | Xetra
6,195.20
6,199.96
6,227.10
6,167.20
+28.00
+0.45%
22/03 | Sydney
21,627.34
21,612.50
21,713.26
21,542.03
+18.42
+0.09%
22/03 | Tokyo
29,113.36
29,212.50
29,243.10
28,847.34
+41.80
+0.14%
22/03 | Hồng Kông
3,104.15
3,085.17
3,107.28
3,064.88
+2.69
+0.09%
22/03 | Thượng Hải