#
Tên
Ký hiệu
Giá (USD)
Vốn Hóa T.Tr
K.L (24H)
Tổng KL
Giá (BTC)
T.đổi (24H)
T.đổi (7N)
1
BTC
10,970.3
$194.09B
$21.39B
30.25%
1
-0.54%
+17.51%
2
ETH
309.76
$32.92B
$8.67B
12.27%
0.0282776
-1.65%
+13.10%
3
XRP
0.46275
$19.61B
$1.84B
2.60%
0.00004220
-3.36%
+4.99%
4
BCH
471.83
$8.39B
$2.06B
2.91%
0.0430364
-2.74%
+8.87%
5
LTC
134.081
$8.33B
$4.15B
5.87%
0.0122318
-4.85%
-0.74%
6
EOS
7.1553
$6.56B
$2.39B
3.38%
0.00065320
-3.89%
+0.37%
7
BNB
37.1880
$5.23B
$342.80M
0.48%
0.00339167
-1.34%
+9.28%
8
BSV
234.74
$4.18B
$497.87M
0.70%
0.021433
-2.66%
+5.24%
9
USDT
0.9989
$3.56B
$21.05B
29.78%
0.00009144
+0.02%
-0.59%
10
TRX
0.038167
$2.54B
$954.26M
1.35%
0.00000349
+0.01%
+12.94%