#
Tên
Ký hiệu
Giá (USD)
Vốn Hóa T.Tr
K.L (24H)
Tổng KL
Giá (BTC)
T.đổi (24H)
T.đổi (7N)
1
BTC
3,579.6
$63.11B
$5.21B
32.51%
1
+0.97%
-1.68%
2
XRP
0.31916
$13.12B
$428.77M
2.68%
0.00008862
+0.29%
-2.91%
3
ETH
118.18
$12.43B
$2.54B
15.85%
0.032992
+1.02%
-6.03%
4
BCH
124.86
$2.22B
$223.34M
1.39%
0.0350356
+2.35%
-3.12%
5
EOS
2.3910
$2.18B
$651.96M
4.07%
0.00066789
+2.47%
-0.54%
6
USDT
1.00281
$2.04B
$3.78B
23.58%
0.00028064
-0.18%
-1.00%
7
XLM
0.10246
$2.00B
$123.88M
0.77%
0.00002896
+0.04%
-2.46%
8
LTC
31.422
$1.91B
$582.98M
3.64%
0.00879288
+1.88%
-0.85%
9
TRX
0.026266
$1.76B
$254.97M
1.59%
0.00000733
+4.85%
+6.48%
10
BSV
74.74
$1.33B
$53.24M
0.33%
0.0209264
-1.34%
-3.33%