#
Tên
Ký hiệu
Giá (USD)
Vốn Hóa T.Tr
K.L (24H)
Tổng KL
Giá (BTC)
T.đổi (24H)
T.đổi (7N)
1
BTC
3,991.1
$70.85B
$9.36B
30.82%
1
+0.14%
-0.41%
2
ETH
136.87
$14.49B
$4.38B
14.43%
0.03421
+0.27%
-2.97%
3
XRP
0.31033
$12.98B
$604.46M
1.99%
0.0000775
-0.23%
-2.55%
4
LTC
60.647
$3.72B
$1.93B
6.35%
0.0151647
+2.21%
-0.85%
5
EOS
3.6415
$3.33B
$1.42B
4.68%
0.00091302
+0.58%
-3.92%
6
BCH
163.59
$2.92B
$498.92M
1.64%
0.0410823
+4.02%
+6.32%
7
TaTaTu
TTU
0.25
$2.50B
$11.60M
0%
0
0%
0%
8
BNB
15.0867
$2.15B
$147.45M
0.49%
0.00378121
+0.10%
-4.77%
9
XLM
0.10728
$2.09B
$199.19M
0.66%
0.00002703
-0.91%
-0.61%
10
USDT
0.99674
$2.04B
$8.09B
26.66%
0.00025069
-0.22%
-0.39%